Twierdza Piła Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 1
Regiony:  Wielkopolskie
Kategorie:  Fortyfikacje
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnymi Twierdzy Piła.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Do przyznania odznaki, należy zwiedzić obiekty, wymienionych w Załączniku do odznaki
 4. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 11. Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

W końcowej fazie II wojny światowej dowództwo Wehrmachtu w obliczu zbliżającej się klęski wyznaczyło Pile rolę rdzenia umocnionego, czyli miasta twierdzy „Festung Schneidemuhl” mającej osłaniać Wał Pomorski. W związku z tym w roku 1944, przystąpiono do rozbudowy istniejących już w Pile umocnień, wybudowanych wiosną 1939 roku. W skład starych umocnień z 1939 roku wchodziły 43 schrony bojowe MG-Schartenstand "D" oraz transzeje i zasieki z drutu kolczastego.

Po rozbudowie tych umocnień, obwód „twierdzy” miał wynosić około 80 km. Zaplanowano transzeje o długości ponad 41 km i rowy przeciwczołgowe o głębokości nawet 6 m i szerokościdochodzącej do 10 m. Miało powstać ponad 1900 stanowisk dla karabinów maszynowych, 68 dla armat i 60 punktów obserwacyjnych - a także 30 schronów bojowych Ringstand 58C. Miasta miało bronić 5 dywizji niemieckich - zdołano sformować zaledwie jedną. Te bardzo ambitne zamierzenia zamierzano zrealizować do końca lutego 1945 roku. Niestety dużej części z zamierzonych planów nie udało się zrealizować, zbudowano tylko 14 z zaplanowanych „Tobruków”, a niektórych z nich nie zdążono nawet obsypać ziemią.

Wymagania

Do przyznania odznaki należy zwiedzić:

 • 10 schronów typu „Heindrich”,
 • 5 schronów typu „Ringstand 58 c”

Twierdza Piła Twierdza Piła

help_outline