Twierdza Przemyśl Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 2
Regiony:  Podkarpackie
Kategorie:  Fortyfikacje
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnymi Twierdzy Przemyśl.
 2. Odznaka posiada dwa stopnie: srebrny i złoty.
 3. Obiekty fortyfikacyjne, na poszczególne stopnie odznaki wymienione są w Załączniku do regulaminu odznaki.
 4. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 11. Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

Na odznakę w stopniu srebrnym należy zwiedzić

 • Mury miejskie przy ulicy Basztowej,
 • szaniec 2 Wilcze ze schronem Linii Mołotowa,
 • fort XX Przekopana,
 • fort XXI Bakończyce,
 • Brama Dobromilska,
 • fort XVI Zniesienie,
 • brama forteczna za Zniesieniu, f
 • ort XVIc Trzy Krzyże,
 • Brama Sanocka Górna,
 • Brama Sanocka Dolna,
 • fort 3 Kruhel,
 • fort XVII Ostrów,
 • fort XVIII Lipowica,
 • fort XIX Winna Góra,
 • Schron Linii Mołotowa przy hotelu Gromada,
 • budynki poszpitalne i pokoszarowe przy ulicy Słowackiego.

Na odznakę w stopniu złotym należy zwiedzić

 • Fort I Salis Soglio,
 • fort II Jaksmanice,
 • fort III Łuczyce,
 • fort IV Optyń,
 • fort V Grochowce,
 • fort VI Helicha,
 • fort VII Prałkowce,
 • fort VIII Łętownia,
 • fort IX Brunner,
 • fort X Orzechowce,
 • fort XI Duńkowiczki,
 • fort XIII San Rideau,
 • fort XV Borek,
 • schron Linii Mołotowa nad Krasiczynem,
 • schron Linii Mołotowa w Dybawce Dolnej.

Osoby, które posiadają odznakę (we wszystkich stopniach): „Znam Przemyśl” i „Znam Ziemię Przemyską”, otrzymują odznakę Twierdza Przemyśl, po ich udokumentowaniu.

help_outline