Twierdza Serock Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 1
Regiony:  Mazowieckie
Kategorie:  Fortyfikacje
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnymi Twierdzy Serock
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Do przyznania odznaki, należy zwiedzić obiekty, wymienionych w Załączniku do odznaki,
 4. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 10. O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.
 11. Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 1/2013 z dnia 24.01.2013r, Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania

Załącznik 1

Tereny położone w rozwidleniu Wisły i Narwi zaczęły mieć ważne znaczenie militarne. Już na początku XIX wieku, kiedy na ziemie polskie wkroczył Napoleon oraz po powołaniu Księstwa Warszawskiego, powstał tu trójkąt obronny w oparciu o umocnienia wznoszone w Modlinie, Serocku i na warszawskiej Pradze. Twierdze stanowiły podstawę operacyjna do działań przeciw Rosji. Z tego okresu w Serocku zachowały się pozostałości bastionów twierdzy napoleońskiej z lat 1807 – 1811. Nad sama rzeką ciągnie się Bulwar Nadwarciański otoczony na całej długości rzędem ławeczek. Nadrzeczny deptak łączy zejście z grodziska z plażą miejską.

Po wejściu na skarpę, widzimy XIX–wieczny Napoleoński Zajazd Pocztowy, to dwa budynki połączone brama w kształcie łuku to niejedyna pozostałość z okresu wojen francuskiego wodza.

Ponad 200 lat temu z jego polecenia rozpoczęto wznoszenie fortyfikacji - Serock miał zostać twierdzą. Do dziś zachowały się dobrze zachowane wały ziemne, zwane obecnie jako Wały Napoleońskie. Usytuowane są w północnej części miasta – po obu stronach ul. Pułtuskiej.

Koniec XIX wieku, upłynął pod znakiem budownictwa militarnego. Tereny dzisiejszego powiatu znalazły się w centrum Warszawskiego Rejonu Ufortyfikowanego, którego Rosjanie wybudowali dla obrony inżynieryjnej zachodnich krańców carskiego imperium. Dostrzegli oni walory obronne tych terenów i nawiązali do koncepcji „trójkąta obronnego” Napoleona. Tym razem przeciwnikiem były Niemcy. Wybudowany przez Rosjan Warszawski Rejon Ufortyfikowany wyznaczyły trzy twierdze w Warszawie, Modlinie(Nowogieorgijewsk) oraz Zegrze. Wzniesiono również forty w Dębem, Beniaminowie oraz grupę forteczna w Janówku. W 1892 roku obok stacji kolejowej Jabłonna (dziś Legionowo) powstał duży kompleks koszarowy nazwany przez cara Mikołaja II „Obszarem Hurki”. Stacjonowały tu cztery carskie jednostki: dwa pułki piechoty rezerwowej 191 Drohiczyński i 192 Wawerski oraz 4 Batalion Kolejowy i niezwykle nowoczesny Oddział Balonowy Warszawskiego Rejonu Ufortyfikowanego.

Wymagania

W celu przyznania odznaki należy zwiedzić:

 • pozostałości twierdzy przy ul Pułtuskiej,
 • zabytki Serocka:
  • Barbarka,
  • rynek miasta – ratusz,
  • kościół Zwiastowania NMP (pocisk w kościele),
  • Napoleoński Zajazd Pocztowy.
help_outline