Twierdza Świdnica Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 1
Regiony:  Dolnośląskie
Kategorie:  Fortyfikacje
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnymi Twierdzy Świdnica.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Do przyznania odznaki, należy zwiedzić obiekty, wymienionych w Załączniku do odznaki
 4. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 8. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 9. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 10. Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 11. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

Twierdza Świdnica (niem. Festung Schweidnitz), swą historią sięgają lat 1747 - 1753, kiedy to wokół miasta powstał pierścień obwarowań. Rozbudowywane one były do roku 1783.

Do dziś zachowały się resztki:

 • Fortu Szubieniczego znajdującego się pomiędzy ul. Parkową i Saperów,
 • Reduty Kościelnej w parku między ul. Gdyńską i Saperów;
 • Fortu Jawornickiego (Strzegomskiego) znajdującego się w parku Sikorskiego;
 • Reduty Jawornickiej umiejscowiona w parku Młodzieżowym;
 • Fortu Ogrodowego zachowanego również w parku młodzieżowym;
 • Reduty Ogrodowej;
 • Fortu Witoszowskiego, znajdującego się po obu stronach ulicy Sprzymierzeńców;
 • Reduty Wodnej znajdującej się w parku Centralnym;
 • Fortu Rogowego, zachowanego w obrębie ulic Równa i Wodna

Ponadto zachowały się pozostałości tzw. fleszy:

 • Flesza Szubienicza - okolice cmentarza żydowskiego,
 • Flesza Jawornicka, obecnie amfiteatr świdnicki,
 • Flesza Ceglana znajdująca się w parku młodzieżowym,
 • Flesza Nowomłyńska przy ul. Śląskiej i Brzozowej.

Zachowane zostały również pozostałości dawnych hangarów:

 • Hangar Nowomłyński,
 • Hangar Ceglany

Twierdza świdnicka była kilkakrotnie oblegana w trakcie wojny siedmioletniej; w 1762 roku zdobyły ją wojska austriackie dowodzone przez przez Ernesta Laudona; w 1762 była oblegana przez wojska pruskie. 4 października 1866 roku Świdnica została ogłoszona miastem otwartym, po czym 1 maja 1867 roku rozpoczęto burzenie fortyfikacji, które trwało do końca XIX wieku.

Warunkiem przyznania odznaki jest zwiedzenie pozostałości elementów fortyfikacji wymienionych powyżej.

help_outline