Twierdza Szczecin Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 3
Regiony:  Zachodniopomorskie
Kategorie:  Fortyfikacje
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnymi Twierdzy Szczecin.
 2. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 3. Obiekty fortyfikacyjne, na poszczególne stopnie odznaki wymienione są w Załączniku do odznaki.
 4. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 11. Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

Stopień brązowy

Na odznakę w stopniu brązowy należy zwiedzić:

 • Bramę Portowa
 • Bramę Królewską
 • Zamek

Stopień srebrny

Na odznakę w stopniu srebrny należy zwiedzić, pozostałości twierdzy: tj. 6 stref występowania pozostałości dzieł fortecznych.

 • Pierwsza strefa: północny odcinek pierścienia fortecznego w rejonie Bramy Królewskiej,
 • Druga strefa: zachodni odcinek w rejonie Bramy Portowej wraz z jego przedpolem,
 • Trzecia strefa: pozostałości twierdzy w rejonie dworca głównego PKP oraz dworca PKS,
 • Czwarta strefa: rejon Fortu Leoparda – Wały Chrobrego, park Żeromskiego,
 • Piąta strefa: to pozostałości Fortu Prusy,
 • Szósta strefa: rejon Łasztowni.

Stopień złoty

Na odznakę w stopniu złotym, relikty twierdzy, które są „wtopione” w topografię miasta.

 1. Fort Leopold: uzmysławia go przebieg fragmentów ulic przylegających do Wałów Chrobrego – Kapitańska, Storrady, Wawelska, Admiralska, Starzyńskiego, Starego Zygmunta oraz tereny części parku Żeromskiego.
 2. Rodowód forteczny maja ponadto: pl. Żołnierza Polskiego i al. Jedności Narodowej na odcinku od Bramy Portowej do pl. Żołnierza Polskiego, ulice Matejki i Plantowa, fragment ul. Starzyńskiego i odcinek ul. Storrady i Kapitańskiej, które odpowiadają sieci dróg fortecznych wytyczonych na przedstoku Fortu Leopolda, al. Jedności Narodowej – wytyczona na osi Fortu Wilhelma- ul. Kopernika, ul. Więcławskiego i początkowy odcinek al. Wojska Polskiego, pl. Monte Cassino – Fort Prusy – al. Piastów, ul. Narutowicza, teren pomiędzy ulicami Sowińskiego, Dąbrowskiego i Kusocińskiego, ul. Potulicka na odcinku od ul. Sambora do Czarneckiego- biegła równolegle do wałów fortyfikacji Nowego Miasta wzniesionych około 1850 r.- ul. Dworcowa i ul. Nowa.Na terenie Łasztowni - przebieg Kanału Zielonego, Mostu Zielonego, bulwaru Gdańskiego i ul. Władysława IV. Wyspa Bielawa jest również ściśle powiązana z twierdzą.
 3. W parku Żeromskiego, pl. Andersa oraz na skwerze Ackermanna, pozostałości założenia urbanistycznego pofortecznego.

Pozostałości twierdzy – budynki wojskowe, które nie pełniły funkcji obronnych, a aktualnie zaadaptowane są na inne cele:

 1. DK „Słowianin”- arsenał z kazamatami,
 2. Magazyn prowiantu, ul. św. Ducha,
 3. Kasyno przy ul. 3 Maja
 4. Zespół budynków komendatury przy ul. Batorego,
 5. Koszary artylerii przy ul. Kaszubskiej.
help_outline