Twierdza Tczew Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 1
Regiony:  Pomorskie
Kategorie:  Fortyfikacje
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z pozostałościami Twierdzy Tczew
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Do przyznania odznaki, należy zwiedzić pozostałości twierdzy , wymienionych w Załączniku do odznaki,
 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć ( z osobą ubiegającej się o odznakę ) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 10. O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.
 11. Obiekty proponowane do zwiedzania na terytorium Polski, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2013 z dnia 24.01.2013 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

Tczew już w XII wieku był otoczony wałami o konstrukcji ziemno – drewnianej. W XIV wieku wybudowano nowe mury obronne z cegły, wzmocnione basztami i wieżami. Długość murów wynosiła około 1270 m. W XVI wieku miasto miało 5 bram, 2 furty oraz 12 wież i umocnionych baszt. Po XVI wieku po murach pozostały fragmenty do dziś przy ul. Zamkowej, Wodnej, Rybackiej, Krótkiej i J. Dąbrowskiego

Wymagania

Do przyznania odznaki należy zwiedzić:

 • pozostałości murów obronnych przy ulicach:
  • Zamkowej,
  • Wodnej,
  • Rybackiej,
  • Krótkiej,
  • J. Dąbrowskiego
 • oraz obronny most.

Twierdza Tczew

help_outline