Twierdza Zamość Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 3
Regiony:  Lubelskie
Kategorie:  Fortyfikacje
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnym i zabytkami Twierdzy Zamość
 2. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty
 3. Na poszczególne stopnie odznaki, należy zwiedzić:
  • na stopień brązowy – 5 obiektów,
  • na stopień srebrny - 10 obiektów,
  • na stopień złoty - 15 obiektów .
 4. Obiekty fortyfikacyjne i zabytki wymienione są w Załączniku do regulaminu odznaki
 5. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 6. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci ,wykonanej własnoręcznie fotografii z obiektu, potwierdzenia kadry programowej PTTK, szkicu lub opisu ,należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 7. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 8. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 9. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 10. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 11. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
 12. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 1/2014 z dnia 23.01.2014 r, Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania

Załącznik 1

 1. Obiekty fortyfikacyjne: bastiony nr 1, 2, 3 wraz z budynkiem dawnej prochowni, 4, 6 z nadszańcem, 7 z nadszańcem. Bramy: Stara Brama Lubelska, Nowa Brama Lubelska, Stara Brama Lwowska, Nowa Brama Lwowska, Brama Szczebrzeska wraz z budynkiem dawnej wartowni. Pozostałości dawnych murów obronnych, fos, kojce oraz furta wodna. Arsenał. Rotunda.
 2. Rynek Wielki z ratuszem i kamieniczki podcieniowe, Rynek Solny i Wodny.
 3. Obiekty sakralne: Katedra Zamojska (krypty, dzwonnica, infułatka), kościół Franciszkanów, kościół św. Katarzyny, kościół św. Michała, dawny zespół klasztoru i szpitala z kościołem Bonifratów na Podkarpiu.
 4. Muzea: Muzeum Zamojskie (ul. Ormiańska), Muzeum Barwy i Oręża – Arsenał (ul. Zamkowa), Muzeum Sakralne Kolegiaty (ul. Kolegiacka), Muzeum Diecezjalne ( Al. Prymasa Stefana Wyszyńskiego), Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny (Rotunda), Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej (Rynek Wielki), Cela Waleriana Łukasińskiego (ul. Łukasińskiego).
 5. Zabudowa ulicy Akademickiej: Pałac Zamojskich, gmach dawnej Akademii Zamojskiej, seminarium duchowne, scholasteria ,.
 6. Zabudowa ulicy Zamenhoffa: synagoga, dawny budynek kahalny, dom mykwy – łaźni żydowskiej.
 7. Zabudowa ulicy Kościuszki: dawny szpital – budynek poczty, „generałówka”, dawny zespół klasztoru Klarysek, Dom Centralny.
 8. Zabudowa Placu Melchiora Stefanidesa: Nowa Brama Lubelska, kompleks jatek, dawny budynek stajni i kuźnia.
 9. Park Miejski z dawnymi fortyfikacjami ziemnymi.
 10. Trasa turystyczna w bastionie nr 7, w Urzędzie Miejskim
 11. Ogród Zoologiczny.
 12. Miejsca pamięci narodowej: cmentarze wojenne przy ul. Peowiaków i przy Rotundzie, Pomnik Żołnierzy AK (ul. Partyzantów), pomnik Ofiar Faszyzmu (Anioł Śmierci, ul. Piłsudskiego), pomnik Żydom Zamościa i Ofiarom Faszyzmu Hitlerowskiego (ul. Prosta), pomnik Jeńców Radzieckich (ul. Śląska), cmentarz i pomnik Żołnierzy Radzieckich (ul. Szwedzka), pomnik Dzieci Zamojszczyzny (ul. Akademicka).
 13. Tablice pamiątkowe: przed ratuszem (Rynek Wielki), Katedra Zamojska (wieża i nawa południowa), Stara Brama Lubelska (ściana wschodnia), róg ulicy Żeromskiego i Kolegiackiej.

Na 72 obiektów wymienionych w Załączniku do odznaki, należy na wszystkie stopnie odznaki, łącznie zwiedzić tylko 30 obiektów. W obrębie murów obronnych Twierdzy, spacerkiem w ciągu jednego dnia, można zdobyc wszystkie stopnie odznaki. Powodzenia.

help_outline