Twierdza Zegrze Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 1
Regiony:  Mazowieckie
Kategorie:  Fortyfikacje
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnymi Twierdzy Zegrze.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Do przyznania odznaki, należy zwiedzić obiekty, wymienionych w Załączniku do odznaki
 4. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
 6. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
 10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
 11. Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik 1

Na początku lat 80 XIX w. zaprojektowano fortyfikacje dla Zegrza. Ze względu na brak środków finansowych, do kolejnych prac nad umocnieniem przedmieścia Zegrza, przystąpiono dopiero po 10 latach. Na prawym wysokim, brzegu Narwi, w jej załamaniu, postanowiono wybudować 2 żelbetonowe forty. W ramach budowy twierdzy miały tu powstać kompleksy koszarowe oraz most przez Narew. Realizacje budowy Twierdzy rozpoczęto w 1893 r. W pierwszej kolejności postawiono zachodni fort tzw. Umocnienie Duże a następnie wschodnie tzw. Umocnienie Małe. Później wybudowano 2 kompleksy koszar: wewnątrz Twierdzy (w jej wschodniej części) oraz drugi na lewym brzegu w miejscowości Zagroby (obecnie Zegrze Południowe). Na brzegu Narwi wybudowano prochownie oraz zbiornik na spirytus. W 1901 r. przystąpiono do prac budowlanych w fortach w Dębem i Beniaminowie, zaliczane do Twierdzy Zegrze. Pozostałe 2 forty w Pustelnikach i Maciołkach, ze względu na finanse nie zostały wybudowane.

Wymagania

Obiekty fortyfikacyjne do zwiedzania:

 1. Umocnienie Duże- główny fort Twierdzy, wybudowane zostało w jej zachodniej części,
 2. Umocnienie Małe – powstało jako drugi fort Twierdzy, zlokalizowano w jej wschodniej części, nad sama Narwią, zwiedzanie fortu jest niemożliwe, ponieważ gospodarzem jest NBP.
 3. Prochownia - nad brzegiem Narwi, poniżej skarpy rzecznej. Aktualnie pomieszczenia wykorzystywane są na magazyny żeglarskie.
 4. Fort Beniaminów – wybudowany około 1904 r. Podczas I wojny światowej 16 sierpnia 1920 r. polscy żołnierze z 48 pułku piechoty odparli atak wojsk bolszewickich z 63 Brygady strzelców. ślady walk widoczne są na ścianach fortu. W czasie II wojny światowej Niemcy, zorganizowali w nim więzienie dla jeńców rosyjskich. Wszystkie elementy fortyfikacyjne, zostały wysadzone. Dojazd do obiektu: jadąc do Radzymina, skręcić z głównej na skrzyżowaniu obok stacji paliw i sklepu całodobowego. Potem przez tory i prosto. Po kilku kilometrach wjechać do lasu, widać go po lewej stronie drogi za jednym z zakrętów. Teren fortu jest własnością prywatną.
 5. Fort Dębe - został zbudowany w latach 1901 - 1909, przez wojska rosyjskie celem wsparcia obrony Warszawskiego Rejonu Fortecznego. Nigdy nie został skończony. Latem 1915 r. starły się tu wojska niemieckie z osłaniającymi swój odwrót wojskami rosyjskimi. Został częściowo wysadzony przez Rosjan. Niemcy zajęli go 7 sierpnia 1915 r. a podczas II wojny światowej w czerwcu 1941 r. Niemcy zorganizowali w nim szkolenie żołnierzy węgierskich. Dojazd do Fortu, Jedziemy droga nr 62 Nowy Dwór Mazowiecki – Serock, następnie prawo w drogę nr 632 i pierwsza asfaltową w lewo. Po lewej stronie ogródki działkowe. Do Fortu można dojść, jedna z otwartych bram do ogródków, lub ostatnia brama do zabudowań małego gospodarstwa. Gospodarz bardzo chętnie, umożliwi zwiedzenie Fortu.
 6. Białobrzegi – kompleks wojskowy, na początku XX w. wybudowano tu kompleks budynków koszarowych dla rosyjskich żołnierzy. Na ich potrzeby wyznaczony został zalesiony teren o powierzchni 18 ha.
 7. Zegrze – mosty nad Narwią.
help_outline