Wędrówki Dookoła Wrocławia PTTK Wrocław Fabryczna

Aktywna S: 11
Regiony:  Dolnośląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Komplet odznak
Komplet odznak

Regulamin

Źródło  (Kopia)

I. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka ma służyć upowszechnianiu turystyki pieszej i popularyzacji walorów geograficznych, krajoznawczych, historycznych i rekreacyjnych okolic Wrocławia.
 2. Odznaka jest jednostopniowa. Składa się z dziesięciu części odpowiadających odcinkom szlaku oraz jednej części będącej graficznym odwzorowaniem herbu miasta Wrocławia. Wszystkie części odznaki są elementem kompozycyjnej całości.

II. Warunki zdobywania

 1. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych wędrując żółtym szlakiem biegnącym dookoła Wrocławia.
 2. Uczestnikiem wycieczki może być osoba mająca co najmniej 10 lat.
 3. W czasie jednej wycieczki można pokonać tylko jeden z wykazanych odcinków szlaku.
 4. Przejście odcinka trasy powinno być potwierdzone w „ Karcie potwierdzeń terenowych odznaki", dostępnej w Oddziale PTTK Wrocław - Fabryczna oraz w innych Oddziałach PTTK na terenie miasta Wrocławia, na zasadach przewidzianych regulaminem Odznaki Turystyki Pieszej.
 5. Przyznanie części odznaki następuje w drodze weryfikacji każdego odcinka.
 6. Po zweryfikowaniu dziesięciu odznak cząstkowych otrzymuje się bezpłatnie odznakę łączącą pozostałe elementy.
 7. Wraz ze zdobywaniem odznaki „Wędrówki dookoła Wrocławia" można zdobywać równolegle inne odznaki turystyki kwalifikowanej zgodnie z ich regulaminem.

III. Postanowienia końcowe

 1. Terenowe karty potwierdzeń z potwierdzonym wpisem świadczącym o przejściu odcinku szlaku, weryfikuje się w Oddziale PTTK Wrocław - Fabryczna, ul. Kościuszki 13/5.
 2. Odznaki wykupuje się w kasie.
 3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK Wrocław - Fabryczna.

Załącznik 1

Źródło 

Opisy fragmentów szlaku.

Dostępne w linku powyżej.

help_outline