Wiślana Trasa Rowerowa Zarząd Główny PTTK

Aktywna S: 1
Regiony:  Polska
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Odznaka jednostopniowa
Odznaka jednostopniowa

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Ogólnopolską Odznakę PTTK - Wiślana Trasa Rowerowa (zwaną dalej Odznaką) ustanowiono z okazji 60-lecia Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Roku Turystyki Rowerowej PTTK.
 2. Celem Odznaki jest popularyzacja walorów turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych i historycznych doliny rzeki Wisły.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Odznakę może zdobywać każdy turysta, indywidualnie bądź grupowo, który ukończył 10 lat i spełni warunki określone w Regulaminie.
 5. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony. Trasę można pokonać w dowolnym kierunku i w dowolnych odcinkach.
 6. Warunkiem uzyskania Odznaki jest:
  • przejechanie na rowerze trasy od źródeł rzeki Wisły do jej ujścia do Morza Bałtyckiego,
  • uzyskanie potwierdzeń przejazdu we wszystkich 60 punktach kontrolnych wymienionych w załączniku do regulaminu zgodnie z zasadami KOT w książeczce wycieczek kolarskich lub odrębnie prowadzonej kronice,
  • dopuszcza się udokumentowanie pobytu w punkcie kontrolnym zdjęciem rowerzysty wykonanym na tle zwiedzanego obiektu.
 7. Obiekty krajoznawcze zwiedzone podczas zdobywania Odznaki mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej, zgodnie z regulaminami tych odznak.
 8. Odznakę przyznaje:
  • Centralny Referat Weryfikacyjny Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK (Marian Kotarski, 42-300 Myszków, skr. poczt. 25), który prowadzi także ewidencję zdobywców Odznaki,
  • Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju (44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14b).
 9. Odznaka jest odpłatna.
 10. Dystrybutorem Odznaki jest Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju. Opłatę za przesyłkę pocztową ponosi zamawiający.
 11. Zweryfikowana książeczka (kronika) Odznaki jest jednocześnie legitymacją Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 12. Zdobywanie Odznaki odbywa się na koszt i ryzyko własne turysty. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i zdarzenia wynikłe w trakcie zdobywania Odznaki.
 13. Ostateczna interpretacji regulaminu Odznaki przysługuje Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.
 14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r. i od tego dnia rozpoczyna się zdobywanie potwierdzeń na Odznakę. Odcinki wcześniej pokonane nie będą honorowane.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)
Numer Punkty kontrolne Krótka charakterystyka miejsca
1 Schronisko PTTK pod Baranią Górą Barania Góra (1220 m n.p.m.) – woj. śląskie, w partiach podszczytowych bierze swój początek Czarna Wisełka, Biała Wisełka, Potok Wątrobny, których wody łączą się w Zbiorniku Czarne stąd płynie już rzeka Wisła.
2 Wisła – Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego Wisła – woj. śląskie, pierwsze miasto na drodze rzeki, jej imienniczka. Miejscowość wypoczynkowo-wczasowa w Beskidzie Śląskim. Istnieje od połowy XVII wieku, jako lotnisko i uzdrowisko odkryta została w XIX-XX wieku przez Bogumiła Hoffa i Juliana Ochorowicza. Jest niezmiennie odwiedzane przez turystów. W okolicach szereg rezerwatów przyrody ożywionej. W mieście zabytkowe drewniane chałupy, pałac myśliwski Habsburgów, Zameczek Prezydenta RP, nowoczesna skocznia narciarska im. Adama Małysza.
3 Ustroń Zdrój – Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa Ustroń Zdrój – woj. śląskie, miasto u stóp Czantorii (994 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim, uzdrowisko wczasowe. Miejscowość znana od XIV wieku, większy rozwój przynosi XVIII wiek. Okolice miasta to piękne górskie krajobrazy z lasami bukowo-świerkowymi, liczne domy wczasowe, szlaki turystyczne, wyciągi narciarskie i krzesełkowe. Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. J. Jarockiego.
4 Skoczów – Muzeum im. G. Morcinka Skoczów – woj. śląskie, miasto z początku XIV wieku, barokowy ratusz z końca XVII wieku, barokowy kościół p.w. Św. Piotra i Pawła, kościół szpitalny z XVI wieku, kościół ewangelicki z połowy XIX wieku, domy mieszczańskie z XVIII-XIX wieku, dwa muzea.
5 Wisła Mała – kościół parafialny Wisła Mała – woj. śląskie, drewniany kościół św. Jakuba Starszego z XVIII w. z sobotami.
6 Goczałkowice Zdrój Goczałkowice Zdrój – woj. śląskie w obrębie m. Pszczyny, uzdrowisko – solanka i bromowo-jodowa, borowiny. Zbiornik retencyjny na Wiśle, zapora ziemna, pow. 3200 ha, pojemność 168 mln. m3, głębokość 12 m, wysokość zwierciadła wody 257 m n.p.m.
7 Grzawa – kościół parafialny Grzawa – woj. śląskie, drewniany kościół parafialny z pocz. XVIII w. p.w. Św. Leonarda, drewniane domy i ośmioboczne stodoły z XIX w.
8 Oświęcim – Hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz Oświęcim – woj. małopolskie, miasto u ujścia rzeki Soły do Wisły, o rodowodzie z XII wieku, stare miasto piastowskie, tragiczna historia z połowy XX wieku związane z założeniem tu przez hitlerowców największego za ziemiach polskich obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau, w którym męczeńską śmiercią zginął milion ludzi. Obóz wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
9 Zator – kościół św. św. Wojciecha i Jerzego Zator - woj. małopolskie, miasto o rodowodzie z XIII w., zamek gotycki – wielokrotnie przebudowany z parkiem, typu krajobrazowego, gotycki kościół św. św. Wojciecha i Jerzego z XIV w. – przebudowany z bogatym wyposażeniem.
10 Tyniec – klasztor benedyktynów Tyniec – woj. małopolskie, zespół klasztory benedyktynów.
11 Kraków – Zamek Królewski na Wawelu Kraków – woj. małopolskie, miasto wojewódzkie, pierwsze ślady osadnictwa sięgają paleolitu, zalążki miasta VIII-IX wiek, biskupstwo w X wieku, stolica Polski do pocz. XVII wieku, pierwszy polski uniwersytet z XIV wieku, szereg wyższych uczelni, przemysł lekki i ciężki. Miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO.
12 Kraków – Nowa Huta Zespół Klasztorny oo. Cystersów, ul. Klasztorna Nowa Huta – Mogiła – woj. małopolskie, Zespół Klasztorny oo. Cystersów – Kościół Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Wojciecha.
13 Niepołomice – zamek Niepołomice – woj. małopolskie, miasto o rodowodzie z XIV w., kościół z XIV w., renesansowy zamek z XIV w., Kopiec Grunwaldzki z 1910 r., Muzeum Niepołomickie w zamku królewskim.
14 Hebdów – zespół klasztorny Hebdów – woj. małopolskie, kościół Wniebowzięcia NMP, wczesnogotycki rozbudowany w okresie baroku; zespół klasztorny norbertanów, obecnie pijarów, trójskrzydłowy z XVII w.
15 Przemyków – kościół św. Katarzyny Przemyków – woj. małopolskie, późnogotycki kościół św. Katarzyny (1451-1464), nawy boczne z 2 połowy XVI w.
16 Opatowiec – kościół p.w. św. Jakuba Opatowiec – woj. świętokrzyskie, niegdyś miasto, na wysokim brzegu Wisły, na wprost ujście Dunajca, na dawnym szlaku handlowym Śląsk – Ruś, kościół św. Jakuba.
17 Nowy Korczyn – kościół Św. Stanisława Biskupa Nowy Korczyn – woj. świętokrzyskie, wieś o rodowodzie z XII w., liczne zabytki architektury sakralnej i świeckiej, na cmentarzu mogiły powstańców styczniowych i ofiar egzekucji z okresu okupacji hitlerowskiej, przeprawa promowa.
18 Szczucin – Muzeum Historii Drogownictwa Szczucin – woj. podkarpackie, wieś o rodowodzie z XVIII w., na prawym brzegu Wisły, zabudowa typu miejskiego, park podworski z pomnikowymi dębami.
19 Pacanów – Europejskie Centrum Bajek Pacanów – woj. świętokrzyskie, Europejskie Centrum Bajek.
20 Baranów Sandomierski – zamek Baranów Sandomierski – woj. podkarpackie, miasto prywatne, rodowód z XIV w., zamek w stylu manierystycznym R. Leszczyńskiego z XVI w.
21 Tarnobrzeg – Kościół NMP Tarnobrzeg – woj. podkarpackie, miasto o rodowodzie z XVI w, w 1918-1919 Republika Tarnobrzeska, znaczny rozwój miasta po II wojnie światowej (przemysł siarkowy).
22 Sandomierz – Muzeum Diecezjalne w tzw. Domu Długosza Sandomierz – woj. świętokrzyskie, miasto o rodowodzie z XI w., wielokrotnie niszczone w czasie najazdów Tatarów, Litwinów, Szwedów. Liczne budynki gotyckie, renesansowe, barokowe. Lochy – podziemna trasa turystyczna, wąwozy, muzea.
23 Zawichost – jeden z kościołów Zawichost – woj. świętokrzyskie, miasto – dawna osada targowa i gród z XI w., wielokrotnie niszczony przez Tatarów, Litwinów, Szwedów. Wśród zabytków budynki gotycko-barokowe. Dziś stąd każdego dnia nadawany jest komunikat w radio o poziomie wody w polskich rzekach. Kościół św. Jana Chrzciciela, kościół Wniebowzięcia NMP, kościół św. Trójcy.
24 Annopol – kościół parafialny Annopol – woj. lubelskie, wieś o rodowodzie z XVIII w., zespół kościoła parafialnego św. św. Joachima i Anny: drewniany kościół z XVIII w. i kościół murowany z XX w., most przez Wisłę.
25 Piotrawin – kościół Piotrawin – woj. lubelskie, kościół gotycki (1410-1441), miejsce cudu św. Stanisława Biskupa.
26 Kazimierz Dolny – Muzeum Sztuki Złotniczej Kazimierz Dolny, – woj. lubelskie, miasto o rodowodzie z XII w., szereg spichrzów, świadczących o bogactwie dawnych mieszkańców, miasto plenerów i artystów, ośrodek turystyczny i letniskowy, wąwozy lessowe, liczne zabytki architektury sakralnej i świeckiej od XIV-XIX w., Muzeum Sztuki Złotniczej.
27 Puławy – Muzeum Regionalne PTTK Puławy – woj. lubelskie, zespół pałacowo-parkowy, siedziba Instytutu Weterynarii, Uprawy, Nawożenie i Gleboznawstwa Geologicznego Nawozów Sztucznych. W XVIII w. rezydencja Adama i Izabeli Czartoryskich, twórców życia kulturalnego i politycznego zw. Polskimi Atenami, Muzeum Regionalne PTTK im. Izabeli ks. Czartoryskiej.
28 Gołąb – muzeum rowerów Gołąb – woj. lubelskie, późnorenesansowy domek loretański, prywatne Muzeum Nietypowych Rowerów Józefa Majewskiego.
29 Dęblin Dęblin – woj. lubelskie, twierdza z pierwszej połowy XIX w., siedziba Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych.
30 Kozienice – Muzeum Regionalne Kozienice, Puszcza Kozienicka – woj. mazowieckie, stadnina koni, pałac króla Stanisława Augusta.
31 Świerże Górne – Elektrownia Świerże Górne – woj. mazowieckie, elektrownia cieplna Kozienice.
32 Magnuszew – kościół św. Jana Chrzciciela Magnuszew – woj. mazowieckie, niegdyś miasto, miejsce walk w 1944 r. I Armii WP na tzw. przyczółku warecko-magnuszewskim, późnobarokowy kościół św. Jana Chrzciciela.
33 Mniszew Mniszew – woj. mazowieckie, skansen wojskowy, pomnik walk o przyczółek warecko-magnuszewski.
34 Czersk – zamek Góra Kalwaria – woj. mazowieckie, liczne budowle sakralne z XVII-XVIII w.; na trasie w odległości 3 km Czersk dawna siedziba książąt mazowieckich, zamek.
35 Konstancin Jeziorna – Centrum Handlowe „Stara Papiernia” Konstancin Jeziorna – woj. mazowieckie, uzdrowisko, letnisko, tężnie, willowa zabudowa Konstancina, Skolimowa, izba pamięci S. Żeromskiego.
36 Warszawa Wilanów – Muzeum Pałac Wilanów – woj. mazowieckie, zespół pałacowo-parkowy Jana III Sobieskiego
37 Warszawa – Zamek Królewski Warszawa – woj. mazowieckie, stolica Rzeczypospolitej Polskiej, początek XVII w. Rozwijała się jako miasto szlacheckie, dwory i rezydencje otoczone parkami, budownictwo barokowe i klasycystyczne, duży ośrodek kultury, przemysłu, akademicki. Miejsce wielkich wydarzeń historycznych od XVI-XX w., Stare i Nowe Miasto wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kultury UNESCO.
38 Nowy Dwór Mazowiecki – Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin Nowy Dwór Mazowiecki – woj. mazowieckie, twierdza z pocz. XIX w., powstała z inicjatywy cesarza Napoleona Bonapartego. Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin.
39 Czerwińsk nad Wisłą – Muzeum Misyjne i Parafialne Czerwińsk nad Wisłą – woj. mazowieckie, zespół klasztorny Salezjanów z XII w., zabudowanie klasztorne.
40 Wyszogród – Kościół Św. Trójcy Wyszogród – woj. mazowieckie, miasto o rodowodzie z XIV w., szereg budowli sakralnych i świeckich od XIV-XIX w., układ urbanistyczny z XVII-XIX w., przyczółki rozebranego drewnianego mostu przez Wisłę.
41 Płock – Katedra Płock – woj. mazowieckie, stara osada na Mazowszu z VIII w., od XI w. siedziba biskupstwa, w XI-XII w. siedziba władców Polski, od XII w. siedziba książąt mazowieckich, bazylika katedralna z XI-XII w., zamek książęcy, liczne budowle sakralne, Liceum Ogólnokształcące „Małachowianka”, Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów ul. Kazimierza Wielkiego.
42 Rokicie – kościół romański Rokicie – woj. mazowieckie, pierwszy na Mazowszu kościół romański z cegły.
43 Dobrzyń n. Wisłą – Muzeum Dobrzyńskie lub kościół Wniebowzięcia NMP Dobrzyń nad Wisłą – woj. kujawsko-pomorskie, miasto z rodowodem XI w., pierwsza siedziba zakonu rycerskiego – krzyżaków, zalew włocławski, zespół klasztorny pofranciszkański: kościół Wniebowzięcia NMP, barokowy klasztor, kościół Wniebowzięcia NMP lub Muzeum Dobrzyńskie.
44 Włocławek – jedno z muzeów lub Katedra NMP Włocławek – woj. kujawsko-pomorskie, osada w X w., gród warowny w XI w., biskupstwo kujawskie od XII w., liczne kościoły z XIII-XVI w. – gotyckie i barokowe, zapora na Wiśle.
45 Nieszawa – Muzeum St. Noakowskiego Nieszawa – woj. kujawsko-pomorskie, miasto (Statuty Nieszawskie króla Kazimierza Jagiellończyka), przeprawa promowa przez Wisłę, muzeum i lapidarium, klasztor pofranciszkański.
46 Ciechocinek – tężnia lub Muzeum – Zabytkowa Warzelnia Soli Ciechocinek – woj. kujawsko-pomorskie, największe polskie uzdrowisko nizinne, podstawowym środkiem leczniczym są solanki o temperaturze do 54o C i lokalny klimat o małej ilości opadów, tężnie solankowe.
47 Toruń – Stare Miasto, Ratusz Toruń – woj. kujawsko-pomorskie, miejsce ur. M. Kopernika i S. Lindego, lokowane zostało w XIII w., bogata historia miasta i regionu, liczne budowle sakralne i świeckie od XIII-XVII w. w stylu gotyku – baroku, twierdza pruska z XIX w., ośrodek kulturalny, akademicki i przemysłowy, miasto wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kultury UNESCO.
48 Ostromecko – pałac Ostromecko – woj. kujawsko-pomorskie, zespół pałacowo-parkowy.
49 Fordon – kościół parafialny św. Mikołaja Bydgoszcz – woj. kujawsko-pomorskie, w XIII w. gród kasztelański od XIV w. miasto, od XV w. starostwo, od XX w. powiat i województwo, zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, duży ośrodek kulturalny i naukowy, szereg zakładów przemysłowych, miejsce pamięci narodowej w dzielnicy Fordon.
50 Świecie – Zamek Świecie nad Wisłą u ujścia Wdy – woj. kujawsko-pomorskie, wzmiankowane w XII w., gród kasztelański w XIII w., miasto od XIV w. szereg budowli gotyckich z okresu średniowiecza na Starym i Nowym Mieście.
51 Chełmno – Muzeum Ziemi Chełmińskiej Chełmno – woj. kujawsko-pomorskie, jedno z najstarszych miast Polski o rodowodzie z XII-XIII w., zachowany średniowieczny układ przestrzenny z murami obronnymi i basztami, gotyckie budowle sakralne, renesansowy ratusz, domy mieszkalne z XVIII-XIX w.
52 Grudziądz – Muzeum Grudziądz – woj. kujawsko-pomorskie, gród – strażnica państwa od X w., od XIII w siedzibie komturów, od XV w. siedziba starostów, odbywały się tu sejmiki generalne Prus Książęcych. Duży ośrodek przemysłowy w XX w., kulturalny i wojskowy, zachował się średniowieczny układ urbanistyczny, pruska twierdza z XVIII w. liczne budynki średniowieczne, Muzeum ul. Wodna.
53 Nebrowo Wielkie – kościół lub sołtys Nebrowo Wielkie – woj. pomorskie, vis-a-vis miasta Nowe, kościół MB Królowej Polski (XVIII w.)
54 Kwidzyn – zamek Kwidzyn – woj. pomorskie, miasto o rodowodzie z XIII w., liczne zabytki architektury świeckiej i sakralny od XIV-XIX w.
55 Gniew – zamek Gniew – woj. pomorskie, prawa miejskie od XIII w., dawna siedziba komturów krzyżackich, starostów gniewskich, dawna posiadłość rodziny Sobieskich, budowle sakralne i świeckie z XIII-XVI w w stylu gotycko – renesansowo – barokowym.
56 Pelplin – Muzeum Diecezjalne Pelplin – woj. pomorskie, miasto o rodowodzie z X w., siedziba opactwa, liczne zabytki architektury sakralnej od gotyku do XIX w.
57 Tczew – Muzeum Wisły Tczew – woj. pomorskie, rodowód miasta z XII w., od XIII w. prawa miejskie, od XV w . siedziba starosty, po rozbiorach w zaborze pruskim, zabytki techniki z XIX w. – mosty na Wiśle, gotyckie budowle sakralne. Muzeum Wisły.
58 Śluza Przegalińska lub Świbno Przegalina – woj. pomorskie, śluza na Martwej Wiśle, Świbno – miejscowość u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej, prom (Świbno Mikoszewo).
59 Sobieszewo – Izba Pamięci Wincentego Pola Sobieszewo – woj. pomorskie, w obrębie miasta Gdańska, osada o odowodzie z XV w., ośrodki wczasowe, letnisko, kąpielisko, plaże, Izba Pamięci Wincentego Pola.
60 Gdańsk – Twierdza Wisłoujście Gdańsk – Wisłoujście, woj. pomorskie, gotycka twierdza z XV w. nad Martwą Wisłą, wielokrotnie rozbudowywana w okresie renesansu (XVI w.), manieryzmu (XVII w.), baroku (XVIII w.), z szańcami zachodnimi i wschodnimi (XVII w.).
help_outline