Znam okolice Rzeszowa PTTK Rzeszów

Nieaktywna S: 2
Regiony:  Podkarpackie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło 

Z dniem 28 kwietnia 1978 r. Zarząd Oddziału PTTK w Rzeszowie ustanowił Odznakę Turystyczno - Krajoznawczą "Znam okolice Rzeszowa".

 1. Odznakę ustanowiono w celu spopularyzowania interesujących zabytków i krajobrazu na okrężnym szlaku o długości 120,5 km.
 2. Odznakę "Znam okolice Rzeszowa" można zdobywać w czasie wycieczek pieszych, rowerowych lub narciarskich zbiorowych badź indywidualnych. Odznaka może być przyznana osobom począwszy od 8 roku życia (dzieci do lat 15 pod opieką rodziców).
 3. Szlak okrężny wokół Rzeszowa został podzielony na 20 odcinków do których można łatwo dojechać różnymi podmiejskimi środkami komunikacji i obejmuje między innymi takie miejscowości jak: Wilkowyja, Słocina, Matysówka, Tyczyn, Hermanowa, Zarzecze, Lutoryż, Niechobrz, Zgłobień, Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Bratkowice, Budy Głogowskie, Głogów, Wysoka Głogowska, Stobierna, Nowa Wieś, Łąka, Załęże.
 4. Odznaka posiada dwa stopnie: srebrny i złoty, które można zdobywać w dowolnej kolejności.
 5. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie, jak również mogą być przyznane obydwie odznaki w jednym roku pod warunkiem, że przejście odcinka już przebytego do kolejnej odznaki odbędzie się w przeciwnym kierunku.
 6. Odznakę "Znam okolice Rzeszowa"
  • w stopniu srebrnym - przyznaje się za przejście lub przejazd 3-ch dowolnych odcinków wyznakowanej trasy, względnie 20 km omawianego szlaku;
  • w stopniu złotym - przyznaje się za przejście lub przejazd całego 120,5 km wyznakowanego szlaku opisanego w pkt 3.
   Integralną częścią niniejszego regulaminu jest opis szlaku turystycznego "Dookoła Rzeszowa" wydanego przez Zarząd Oddziału PTTK w Rzeszowie. Dokładny opis szlaku żółtego "Dookoła Rzeszowa". Poszczególne odcinki mają długość od 2 do 12 km i są wyznakowane kolorem żółtym. Przy zdobywaniu odznaki złotej dopuszcza się możliwość przebycia poszczególnych odcinków całego szlaku w różnych terminach i kierunkach. Szczególnie zalecane są wycieczki niedzielne, czy też w inne wolne dni od pracy czy nauki, które będą organizowane przez tutejszy Oddział PTTK. Dzienne przejście dla dzieci nie powinno przekraczać 20 km, a dla dorosłych 30 km.
 7. Potwierdzenie przejścia poszczególnych tras winno być udokumentowane przez: przodownika, przewodnika, organizatora turystyki lub kierownika wycieczki (grupy) prowadzącego daną wycieczkę, względnie przez uzyskanie potwierdzenia na trasie tj. punkcie początkowym, pośrednim i końcowym. Potwierdzenia winny być zbierane w książeczkach turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, NON bądź Siedmiomilowe Buty) po wcześniejszym ich opisaniu ewentualnie w specjalnym zeszycie odpowiednio podpisanym (nazwisko i imię, rok urodzenia oraz adres zamieszkania).
 8. Odznaki te będą przyznawane przez przodowników turystyki kwalifikowanej Oddziału PTTK w Rzeszowie ul. Matejki 2.
help_outline