Znam Ziemię Opolską Oddział Regionalny Śląska Opolskiego

Aktywna S: 3
Regiony:  Opolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. W celu upowszechniania turystyki kolarskiej, popularyzowania wiedzy na temat Ziemi Opolskiej - jej historii, tradycji, zabytków, kultury, przyrody, walorów krajoznawczych i turystycznych oraz postaci z nią związanych ustanawia się odznakę „Znam Ziemię Opolską”.
 2. Odznaka jest trzystopniowa – brązowa, srebrna, złota. Można ją zdobywać na rowerze bez ograniczeń wiekowych. Turyści niepełnoletni mogą podróżować tylko pod opieką osób dorosłych.
 3. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni i w czasie nieograniczonym. Stopień brązowy i srebrny można zdobyć w jednym roku kalendarzowym, stopień złoty w dowolnym kolejnym roku. Nadwyżkę zwiedzonych obiektów krajoznawczych, wymienionych w załączniku, zalicza się na poczet kolejnej odznaki.
 4. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie obiektów krajoznawczych wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu, podczas wycieczek indywidualnych lub grupowych. Liczbę obiektów, w zależności od stopnia odznaki, obrazuje poniższa tabela. Obiekty zaliczone na jeden stopień nie mogą być ponownie zaliczane na kolejne stopnie.
  Stopień odznaki Ilość obowiązkowych obiektów krajoznawczych Ilość obiektów krajoznawczych do wyboru
  Brązowy
  • 1 park krajobrazowy
  • 1 pomnik historii
  • 2 muzea
  10
  Srebrny
  • 1 park krajobrazowy
  • 2 pomniki historii
  • 3 muzea
  20
  Złoty
  • 1 park krajobrazowy
  • 3 pomniki historii
  • 4 muzea
  30
 5. Przy weryfikacji odznaki złotej należy przedstawić potwierdzenie z każdego powiatu. Zalicza się powiaty potwierdzone w czasie zdobywania odznaki brązowej i srebrnej.
 6. W celu weryfikacji odznaki wymagane jest prowadzenie dokumentacji potwierdzającej zwiedzenie obiektów krajoznawczych obowiązkowych i wybranych, wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu, w formie papierowej lub elektronicznej (skany, fotografie, zapisy na urządzeniach mobilnych).
 7. Przejechane trasy mogą być jednocześnie zaliczane na odznakę KOT, jednak należy w tym celu zebrać potwierdzenia w osobnej książeczce KOT, zgodnie z obowiązującymi wymogami.
 8. Zgromadzona dokumentacja jest podstawą do weryfikacji odznaki. W tym celu należy ją przekazać Terenowemu Referatowi Weryfikacyjnemu Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Po zweryfikowaniu odznaki można zakupić ją w siedzibie OR PTTK SO.
 9. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.
 10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.
 11. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2020 r. Na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej regulamin został zatwierdzony w dniu 20 stycznia 2020 r. uchwałą nr 1/2020 przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego. Jednocześnie traci moc Regulamin z dnia 01 czerwca 2004 r.

Załącznik 1

Źródło  (Kopia)

Parki krajobrazowe

 • Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny, siedziba Góra św. Anny, ul. Leśnicka 10
 • Park Krajobrazowy Góry Opawskie, siedziba Pokrzywna 11
 • Stobrawski Park Krajobrazowy, siedziba Ładza, ul. Reymonta 3
 • Załęczański Park Krajobrazowy, 1162 ha parku leży w woj. opolskim

Pomniki historii

 • Brzeg - Zamek Piastów Śląskich z XIII wieku, muzeum
 • Olesno - drewniany kościół odpustowy św. Anny z 1518 r., zw. Różą zaklętą w drewnie; Szlak drewnianego budownictwa sakralnego
 • Góra św. Anny - komponowany obraz kulturowo – przyrodniczy: zespół klasztorny franciszkanów, kościół – sanktuarium św. Anny, Muzeum Misyjne, kaplice Drogi Krzyżowej, amfiteatr, pomnik i Muzeum Czynu Powstańczego, Geopark Góra Św. Anny
 • Nysa - zespół kościoła farnego św. Jakuba i Agnieszki: gotycki kościół halowy, dzwonnica – Skarbiec św. Jakuba
 • Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew z 1827 r.
 • Paczków - zespół staromiejski z systemem fortyfikacji: średniowieczne mury obronne – 19 baszt łupinowych, 4 bramy miejskie: Nyska, Kłodzka, Ząbkowicka i Wrocławska; zw. Polskim Carcassone

Muzea

 • Głogówek - Muzeum Regionalne – Zamek, ul. Słowackiego 1
 • Głubczyce - Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Rynek 1
 • Góra św. Anny - Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28
 • Góra św. Anny - Muzeum Misyjne, ul. Klasztorna 6
 • Kluczbork - Muzeum im. Dzierżona, ul. Zamkowa 10
 • Kędzierzyn-Koźle - Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, ul. Kraszewskiego 5
 • Kolonowskie - Muzeum Kolpinga, ul. Leśna 8
 • Krasiejów - Park Nauki i Rozrywki JuraPark, ul. 1 Maja 10
 • Ligota Dolna - Muzeum Sztuki Sakralnej, ul. Wiejska 2
 • Łambinowice - Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4
 • Nysa - Muzeum Powiatowe, ekspozycja „Procesy Czarownic” (Szlak Czarownic), ul. Biskupa Jarosława 11
 • Olesno - Muzeum Regionalne, ul. Jaronia 7
 • Olszowa - Park Miniatur Olszowa, ul. Hodowlana 5
 • Opole - Muzeum Śląska Opolskiego, Kamienica czynszowa, ul. św. Wojciecha
 • Opole - Muzeum Diecezjalne ul. Kardynała Kominka 1a
 • Opole - Muzeum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14 A
 • Opole - Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich, ul. Prószkowska 76
 • Opole - Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11A
 • Opole-Bierkowice - Muzeum Wsi Opolskiej (Skansen), ul. Wrocławska 174
 • Ozimek - Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi, ul. Hutnicza 1
 • Paczków - Muzeum Gazownictwa, ul. Pocztowa 6
 • Praszka - Muzeum w Praszce, pl. Grunwaldzki 15
 • Prudnik - Muzeum Ziemi Prudnickiej, ul. Chrobrego 11
 • Prudnik - Centrum Tradycji Tkackich, ul. Królowej Jadwigi 23
 • Zagwiździe - Zespół Huty Żelaza – Regionalna Sala Muzealna, ul. Górki

Obiekty krajoznawcze do wyboru

Powiat brzeski
Brzeg układ urbanistyczny starego miasta: rynek, ratusz z XVI w., gotycki kościół św. Mikołaja z XIV w.
Brzeg barokowy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z XVIII w., iluzjonistyczne freski Jana Kubena z l. 1739-45
Brzeg Most Piastowski na Odrze, kratownicowy, dwuprzęsłowy, zbudowany w l. 1953-54
Grodków zespół starego miasta: rynek, ratusz z XV/XVI w., mury miejskie, wieża Bramy Ziębickiej i Lewińskiej,
gotycki kościół pw. Michała Archanioła; pomnik Józefa Elsnera
Jędrzejów zespół pałacowo – parkowy: pałac neogotycki z XIX w., Dom Opieki Społecznej
Kopice zespół pałacowo – parkowy w ruinie: pałac z XIX w., zw. Pałacem na wodzie, park z kaplicą grobową
Schaffgotschów; folwark; mauzoleum
Lewin Brzeski średniowieczny układ rynku: klasycystyczny ratusz z 1838 r.;
Lewin Brzeski marmurowy krzyż pojednania z XVII w. w formie krzyża łacińskiego
Łosiów pałac w stylu eklektycznym, zabytkowy park
Małujowice kościół św. Jakuba z XIII w., zw. Śląską Sykstyną, gotyckie polichromie, Biblia Pauperum; kamienny
krzyż pojednania (pokutny); Szlak średniowiecznych polichromii brzeskich
Mikolin Pomnik Żołnierzy Radzieckich, ku pamięci żołnierzy Pierwszego Ukraińskiego Frontu Armii
Czerwonej, poległych w styczniu 1945 r.
Skorogoszcz wodociągowa wieża ciśnień i budynek stacji pomp z 1910 r.
Sulisław zespół pałacowo – parkowy z XIX w.: hotel, spa, restauracja
Powiat głubczycki
Baborów układ przestrzenny starego miasta z XIX w.: rynek, ratusz, drewniany kościół św. Józefa z XVIII w.,
barokowe polichromie
Branice założenie szpitalne zw. Miasteczkiem Miłosierdzia (ks. biskup Józef Nathan), klasztor Sióstr Maryi
Niepokalanej i Bazylika św. Rodziny; Anielska Krata – arcydzieło metaloplastyki
Głubczyce zespół urbanistyczny starego miasta: nietypowy rynek na planie ćwierci koła, ratusz odbudowany w
l. 2006-2008, mury obronne, baszty; Browar Głubczyce
Kietrz ruiny zamku – pałacu z XVI w., zamek przebudowany w XIX w. na pałac; rynek z kolumną Maryjną z 1730 r.
Nowa Cerekwia ruina zamku z XVI–XVII w.; ruina kościoła cmentarnego św. Wacława z XVII w
Opawica wieś na granicy polsko – czeskiej; rzeka graniczna Opawa; Graniczna Góra 541 m n.p.m.; barokowy
kościół pw. Trójcy Świętej z l. 1701-06, malowidła iluzjonistyczne z 1733 r.
Szczyty klasycystyczny pałac z 1870 r., park z końca XIX w.
Włodzienin ruina kościoła cmentarnego z XV/XVII w.
Wysoka barokowy zespół pałacowo – parkowy z folwarkiem z XVIII-XIX w., Galeria Spichlerz
Powiat kędzierzyńsko – kozielski
Gościęcin – Bryksy drewniany kościół odpustowy św. Bryksjusza z l. 1651-61; neoromańska kaplica z 1880 r.; pustelnia
z XIX w.; Droga Krzyżowa
Kędzierzyn – Koźle cmentarz wojenny Armii Radzieckiej, największy w woj. opolskim
Kędzierzyn – Koźle fortyfikacje fryderycjańskie Twierdzy Koźle, obwałowania i fosy z XVIII w., Fort Fryderyka Wilhelma,
Wieża Montalemberta, fort Rondel, studnia forteczna
Kędzierzyn – Koźle cerkiew Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości, jedyna prawosławna świątynia w woj.
opolskim
Kędzierzyn – Koźle Kłodnica najstarsza śluza komorowa w Polsce na Kanale Gliwickim
Lenartowice przepust syfonowy służący bezkolizyjnemu przeprowadzeniu rzeki Kłodnicy pod Kanałem Gliwickim
Sławięcice dawny niemiecki obóz koncentracyjny Blechhammer, krematorium, pomnik, pozostałości wież
strzelniczych i bramy wjazdowej
Sławięcice zespół dworski: park, fragment pałacu książąt Hohenlohe – Ohringen; barokowy pawilon ogrodowy
– Belweder z 1802 r.
Polska Cerekiew zamek z 1617 r., rezydencja Fryderyka von Oppersdorffa, przebudowany w XIX w. na pałac, na
parterze
Większyce pałac z XIX w., restauracja i hotel
Zakrzów modernistyczny pałac z przełomu XIX/XX w., Ludowy Klub Jeździecki Lewada, Jeździeckie
Mistrzostwa Gwiazd Art Cup
Powiat kluczborski
Biskupice-Brzózki gród rycerski z 2007 r., stylizowany na średniowieczną budowlę
Byczyna zespół urbanistyczny: rynek, ratusz, średniowieczne mury obronne; kościół ewangelicki św.
Mikołaja z XIV w.; kościół pw. Świętej Trójcy z 1767 r.
Kluczbork zespół urbanistyczny: XVIII-w. ratusz, kamieniczki zw. Dwunastu Apostołów; gotycki kościół
ewangelicko – augsburski pw. Chrystusa Zbawiciela z XIV w., mury obronne z Bramą Krakowską z
1590 r.
Laskowice drewniany kościół z 1599 r., mumia hrabiny Brygidy Buchty von Buchtitz, zw. laskowicką śmiercią
Maciejów pałac z 1790 r. wg projektu Carla Gottharda Langhansa, twórcy Bramy Brandenburskiej; pasieka
zarodkowa ks. Jana Dzierżona
Rożnów Piramida – grobowiec rodziny von Eben z 1780 r
Wierzbica Górna barokowy kościół św. Jacka, typu szachulcowego, z l. 1719-22
Wołczyn kościół ewangelicko – augsburski z 1848 r., pierwotnie staroluterański
Powiat krapkowicki
Dobra zespół pałacowo – parkowy: neogotycki pałac z XIX w
Gogolin XIX–wieczne piece szybowe do wypalania wapnia; pomnik Karolinki i Karlika, bohaterów śląskiej
pieśni ludowej Poszła Karolinka do Gogolina
Górażdże XIX–wieczne piece szybowe do wypalania wapnia
Kamień Śląski zespół pałacowo – parkowy: sanktuarium św. Jacka; park, Sebastianeum Silesiacum
Kamień Śląski lotnisko, lądowisko wielofunkcyjne, tor wyścigowy Silesia Ring o dł. 3636 m., pole golfowe
Krapkowice zespół urbanistyczny: rynek, wieża Bramy Górnej, mury obronne z poł. XIV–XVI w.; zamek
późnorenesansowy z XVI w., Zespół Szkół Zawodowych
Krapkowice Krapkowickie Zakłady Celulozowo – Papiernicze z 1898 r., najstarsze działające zakłady
przemysłowe w woj. opolskim
Krapkowice Otmęt kościół z ruiną zamku rycerskiego z XIV w.
Łowkowice wiatrak typu holenderskiego z 1868 r., Baro – Kawiarnia Wiatrak
Moszna zamek – pałac zw. polskim Disneylandem, park cmentarz rodz. von Tiele – Winklerów; Święto
Kwitnących Azalii (maj); stadnina koni, ośrodek hodowli koni sportowych i zawodów jeździeckich
Rogów Opolski renesansowy zespół zamkowo – parkowy, filia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, bogaty
zbiór starodruków
Zakrzów zespół pałacowo – parkowy: hotel i restauracja Łucja; ruina zamku z XIV w.
Zdzieszowice przeprawa promowa przez rzekę Odrę, prom o napędzie ręcznym Józef; pomnik ofiar Powodzi
Tysiąclecia z 1997 r.
Żyrowa barokowy pałac z l. 1631-44, w czasie II wojny światowej archiwum wojskowe III Rzeszy; Kozi
Rynek; pomnik kozy
Powiat namysłowski
Jakubowice neoklasyczny pałac z 1882 r., hotel, ośrodek jeździecki Jakubus
Miejsce dwór książąt oleśnickich z XVII w.
Minkowskie zespół pałacowy z l. 1765-84: pałac, stajnia, park krajobrazowy
Namysłów układ urbanistyczny: ratusz, rynek z XIV w., gotyckie kościoły
Namysłów zamek książęcy z XIV w.; browar zamkowy Namysłów, mury obronne, Brama Krakowska z XIV w.
Pokój rondo gwiaździste; kościół ewangelicko – augsburski im. Zofii z 1765 r.; Festiwal Muzyki
Zabytkowych Parków i Ogrodów im. Carla Marii von Webera (czerwiec); cmentarz ewangelicki
Pokój zabytkowy park: rzeźby Diany, Minerwy, Apolla, pomnik Fryderyka Wielkiego, ruina Salonu
Wodnego, Elizjum, pomnik Śpiącego Lwa
Starościn barokowo – klasycystyczny zespół pałacowo – parkowy; pomnik Tysiąclecia Istnienia Państwa
Polskiego
Powiat nyski
Frączków zespół pałacowo – parkowy z poł. XIX w.: hotel i restauracja
Głuchołazy zespół urbanistyczny z XIII w.: rynek, kościół św. Wawrzyńca z 1250 r., romański portal; fontanna
Orderu Uśmiechu;
Głuchołazy dawne uzdrowisko: Park Zdrojowy; dawny dom zdrojowy Skowronek z 1882 r., Instytut
Dydaktyczno – Naukowy im. Vincenza Priessnitza Ośrodek Formacyjno – Rehabilitacyjno –
Wypoczynkowy
Głuchołazy Góra Parkowa (Chrobrego) z kościółkiem św. Anny i schroniskiem; studnia św. Jakuba – początek
Nyskiej Drogi św. Jakuba
Kałków późnoromańsko – gotycki kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Jerzego,z l. 1210-1260, cegła w wątku
wendyjskim, polichromie
Korfantów zamek z 1616 r., przebudowany na pałac, Opolskie Centrum Rehabilitacji
Koperniki kolebka rodu Mikołaja Kopernika; neogotycki kościół św. Mikołaja z l. 1881-82; pomnik Mikołaja
Kopernika
Łambinowice miejsce Pamięci Narodowej obozów „Trzech wojen” z 1870, 1914 i 1939 r.; pomnik Martyrologii
Jeńców Wojennych
Malerzowice Wielkie dawny folwark Grudzieniec (Szarfenberg) – miejsce kaźni polskich żołnierzy z oddziału NSZ kpt.
Henryka Flamego ps. Bartek, krzyż upamiętniający śmierć partyzantów
Nysa zespół urbanistyczny: rynek, Dom Wagi Miejskiej z 1604 r.; mury obronne; Wieża Bramy
Wrocławskiej z manierystycznym portalem; Wieża Ziębicka – punkt widokowy; Piękna Studnia –
barokowa sztuka kowalska
Nysa kościół śś. Piotra i Pawła, perła śląskiego baroku, polichromie iluzjonistyczne; Fontanna Trytona,
wzorowana na rzymskiej Fontannie Trytona Berniniego
Nysa zespół klasztorny jezuitów: kościół pw. Wniebowzięcia NMP z XVII w.; zespół kolegium jezuickiego
„Carolinum” z l. 1669-86; gimnazjum z l. 1722-25
Nysa pruskie fortyfikacje Twierdzy Nysa: Bastion św. Jadwigi, Reduta Kapucyńska; fort II Regulicki; fort
Prusy; fort Wodny; Dni Twierdzy Nyskiej (lipiec)
Nysa Jezioro Nyskie – zaporowy zbiornik retencyjny na rzece Nysa Kłodzka, zmodernizowana zapora w
2016 r.
Otmuchów układ urbanistyczny średniowiecznego miasta: rynek, renesansowy ratusz z dekoracją sgraffitową,
zegar słoneczny z XV w. zw. Zegarem Paracelsusa; Wieża Wróbla z XIV w.; zamek biskupi z tzw.
końskimi schodami, Lato Kwiatów (lipiec)
Otmuchów barokowy kościół śś. Mikołaja i Franciszka Ksawerego, obrazy śląskiego Rembrandta – Michała
Leopolda Willmanna, dwie barokowe figury św. Nepomucena
Otmuchów Jezioro Otmuchowskie – zaporowy zbiornik retencyjny na rzece Nysa Kłodzka
Paczków Dom Kata Miejskiego z XVIII w., Centrum Informacji Turystycznej
Paczków gotycki warowny kościół św. Jana Ewangelisty z 1350 r., studnia tatarska
Paczków Zalew Paczkowski – układ dwóch zbiorników retencyjnych na rzece Nysa Kłodzka
Przydroże Małe ruina pałacu z XVIII w. z gotycką wieżyczką zegarową; miejsce zawarcia Konwencji Przydroskiej
przez Fryderyka II
Przydroże Małe zespół kościoła odpustowego Na Szwedzkiej Górce z poł. XIX w.: kościół pw. MB Bolesnej, dom
stróża, kaplice, ambona, Droga Krzyżowa
Sławniowice kopalnia marmuru w Polsce, Marmur Sławniowice sp. z o.o. głaz z tablicą informacyjną
Stary Grodków miejsce kaźni polskich żołnierzy z oddziału NSZ kpt. Henryka Flamego ps. Bartek, pomnik na terenie
dawnego lotniska
Powiat oleski
Bzinica Nowa cmentarz ewangelicko – augsburski (husycki), mogiła Karoliny Kleinert – bohaterki śląskiej pieśni
ludowej
Dobrodzień zespół urbanistyczny: rynek, neoklasycystyczny ratusz z 1848 r., zespół pałacowo – parkowy z
połowy XIX w., park krajobrazowy z kamiennym mostem dworskim z 1610 r.; kościół św. Marii
Magdaleny z l. 1851-54
Dobrodzień cmentarz żydowski z XVIII w.
Olesno leśne uroczysko Siedem Źródeł, kapliczka z ujęciem wody źródlanej
Pawłowice pałac eklektyczny z 1863 r.: hotel, spa i restauracja
Praszka synagoga, Miejskie Centrum Kultury synagoga – Miejskie Centrum Kultury; cmentarz żydowski z poł.
XIX w.
Uszyce zespół dworski z XVIII – XIX w.: dwór, oficyna, park, mauzoleum
Powiat opolski
Bierdzany drewniany kościół św. Jadwigi Śląskiej z 1711 r., polichromia tzw. śmierć bierdzańska; Szlak
drewnianego budownictwa sakralnego
Chróścina kompleks pałacowo – parkowy z 1889 r., wzorowany na szwajcarskiej góralskiej chałupie, Zespół
Szkół w Chróścinie
Chróścice śluza na rzece Odrze, przejście pieszo – rowerowe Chróścice- Narok
Dąbrowa późnorenesansowy pałac z l. 1615-17, Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną Zamczysko
(wrzesień)
Dąbrówka Łubniańska Kapliczka – źródełko Matki Bożej zw. Studzionką
Karłowice gotycki zamek myśliwski z cylindryczną wieżą z I poł. XIV w., barokowa kaplica zamkowa z 1715 r.;
dom ks. Jana Dzierżona z 1864 r., odkrywcy dzieworództwa u pszczół
Lipno najstarszy w Polsce park dendrologiczny z 1782 r.
Magnuszowiczki teren byłego obozu pracy przymusowej dla młodzieży polskiej i żydowskiej pracującej przy budowie
autostrady A4, pomnik
Niemodlin zespół urbanistyczny: rynek tzw. ulicówka, na osi kościoła i zamku, kuta latarnia gazowa z 1909 r.,
figura św. Floriana z XVIII w., mury obronne, arsenał
Niemodlin Zamek Książęcy z XIII w.: galeria ikon, zbrojownia, miejsce planu zdjęciowego do filmu pt. Jasminum
w reżyserii J.J. Kolskiego
Niwki rodzinna miejscowość i pomnik Joachima Halupczoka – kolarza szosowego
Nowa Kuźnia rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki, ochrona ptactwa i stanowiska kotewki orzecha wodnego
Opole zespół urbanistyczny: rynek, ratusz na wzór florenckiego pałacu Vecchio; Aleja Gwiazd, gotycki
kościół katedralny Podwyższenia Krzyża Świętego; Kościół Świętej Trójcy i klasztor franciszkanów
Opole Wieża Piastowska z XIV w., pozostałość po Zamku Piastowskim; Staw Zamkowy; Domek Lodowy z
1909 r
Opole Wieża Zamku Górnego; kościół Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha; Wzgórze Uniwersyteckie ze
Skwerem Artystów
Opole Czarnowąsy zespół klasztorny Norbertanek: kościół pw. Bożego Ciała i św. Norberta, Dom zakonnic z
kapitularzem, Prałatura, mur obronny z basztami z 1600 r.; Dom Pomocy Społecznej Caritas
Polska Nowa Wieś lotnisko sportowe Aeroklubu Opolskiego, baza śmigłowcowa Służby Ratownictwa Medycznego;
Międzynarodowy Zlotów Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych Master Truck (lipiec)
Prószków zamek Prószkowskich z XVI w., Dom Pomocy Społecznej; budynek dawnego browaru z 1870 r
Radomierowice drewniany kościół szachulcowy pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z l. 1786-1790
Stawy Niemodlińskie kompleks stawów hodowlanych, Staw Sangów – siedlisko ptactwa; Dąbrowskie Szlaki Rowerowe
Szydłowiec Śląski Dąb Pücklera, wiek ok. 580 lat, jeden z największych dębów szypułkowych w Polsce
Tułowice zespół pałacowo – parkowy: pałac z 1871 r., Technikum Leśne i internat, zabytkowy park
Turawa Jezioro Turawskie, zbiornik retencyjny na rzece Mała Panew, wybudowany w l. 1933-39
Powiat prudnicki
Biała układ urbanistyczny: rynek, mury miejskie obronne z XV w., Baszta Nyska, Wieża Wodna z 1606 r.;
zamek Prószkowskich z XV w.; gotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP z 1544 r.
Biała najstarszy cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, XV – XX w.
Biskupia Kopa najwyższy szczyt polskiej części Gór Opawskich o wys. 890 m n.p.m.; schronisko górskie PTTK Pod
Biskupią Kopą
Głogówek zespół urbanistyczny: rynek, ratusz z 1608 r., baszta więzienna; zespół zamkowy: budynek bramny z
1700 r., mury obronne z XIV – XV w., park; Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena (wrzesień)
Głogówek zespół klasztoru franciszkanów z 1264 r.: kościół, klasztor, kopia Domku Loretańskiego z 1630 r.,
kaplica z repliką Grobu Pańskiego z Jerozolimy z 1634 r.
Prudnik zespół urbanistyczny: rynek, ratusz miejski z XVIII w., mury obronne, gotycka Wieża Woka –
pozostałość po zamku; zespół klasztorny bonifratrów z l. 1783-87: kościół śś. Piotra i Pawła, klasztor
oo. Bonifratrów; rodzinna miejscowość i pomnik Stanisława Szozdy – kolarza szosowego
Prudnik tradycja przemysłu włókienniczego, wille inicjatorów: Rodziny Fränkel, Prudnicki Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 1a; Samuela Fränkla, ul. Kościuszki 1; Ernsta Fränkla i Maxa Pinkusa, ul. Nyska 2
Prudnik cmentarz żydowski, grobowce rodziny Fränkel, oryginalny dom przedpogrzebowy, Zbór Kościoła
Zielonoświątkowego
Prudnik budynek dworca PKP z 1915 r.; Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza (Świeradów-Zdrój
– Prudnik), dł. 440 km
Prudnik Las Sanktuarium św. Józefa, klasztor i kościół – miejsce internowania kardynała prymasa Stefana
Wyszyńskiego w l. 1954-55; Grota Matki Bożej z Lourdes; wieża widokowa na Koziej Górze
Powiat strzelecki
Barut miejsce kaźni polskich żołnierzy z oddziału NSZ kpt. Henryka Flamego ps. Bartek, krzyż i tablica
pamiątkowa
Błotnica Strzelecka zespół pałacowo – parkowy: neoklasycystyczny pałac z XIX w., siedziba mniejszości niemieckiej
Czarnocin rezerwat Boże Oko i Grafik, lasy bukowe z wąwozami i strumykami zw. Śląską Szwajcarią
Izbicko pałac z XVI w.: hotel, centrum biznesowe, boisko, korty tenisowe; zabytkowy park
Jemielnica zespół klasztorny cystersów: barokowy kościół pocysterski z XIII-XIV w., klasztor z 1733 r., plebania;
kaplica w ogrodzeniu, młyn, dom ze spichlerzem
Pludry Stawy Pluderskie – kompleks stawów hodowlanych otoczony borami sosnowymi, bogactwo
przyrodniczo – krajobrazowe
Poręba wywierzysko Siedem źródeł, źródło krasowe o stałej temperaturze 9,4 °C
Leśnica rynek; pomnik Powstańców Śląskich z 1981 r.; polichromowana, barokowa figura św. Jana
Nepomucena
Strzelce Opolskie ruina zamku książąt piastowskich z XIV w.; park miejski z 1832 r
Strzelce Opolskie zespół urbanistyczny: rynek, neogotycki ratusz; pomnik Ofiarom wojen i przemocy zw. Śląską Pietą;
neobarokowy kościół św. Wawrzyńca; dzwonnica; zabudowania dawnego Browaru Miejskiego J.
Steinitza (1898-1900) – hotel, restauracja Centrum Browar
Ujazd odrestaurowana ruina zamku biskupiego z 1580 r.
Ujazd pątniczy kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny zw. Studzionką
Zawadzkie zbiornik retencyjny Regolowiec, pomnik ośrodka hutniczego z l. 1790-1871, zlot młodzieży Śladami
Dawnego Hutnictwa (maj)
Zalesie Śląskie nieczynna stacja kolejowa, budynek dworca z 1934 r; miejsce zw. Śląską Toskanią
help_outline