Odznaka Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Aktywna S: 4
Regiony:  Małopolskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 

W celu popularyzacji Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II upamiętniającego miejsca, po których wędrował Karol Wojtyła, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie ustanawiają regionalną odznakę turystyczną Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II.

 1. Odznakę można zdobyć podczas wycieczek Małopolskim Szlakiem Papieskim im. św. Jana Pawła II, trasą główną prowadzącą z Kalwarii Zebrzydowskiej do Starego Sącza oraz tzw. wariantami Szlaku Papieskiego. Odbywając wycieczki w warunkach zimowych zaleca się korzystanie z nart lub rakiet śnieżnych.
 2. Punktowanie wycieczek i potwierdzenie ich odbycia dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Do ewidencji przebytych wycieczek służy książeczka GOT PTTK, która wraz z potwierdzeniami uzyskanymi w terenie, analogicznie jak dla GOT PTTK, stanowi dokumentację zdobywania odznaki.
 3. Odznaka Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II posiada następujące stopnie:
  • żółto-biały – za przejście całej głównej trasy Małopolskiego Szlaku Papieskiego (Kalwaria Zebrzydowska – Stary Sącz),
  • brązowy – za przejście dwóch dowolnych wariantów Małopolskiego Szlaku Papieskiego,
  • srebrny – za przejście kolejnych trzech wariantów Małopolskiego Szlaku Papieskiego,
  • złoty – za przejście kolejnych czterech wariantów Małopolskiego Szlaku Papieskiego.
   Stopnie: brązowy, srebrny, złoty zdobywa się po kolei. Stopień żółto-biały zdobywa się niezależnie od pozostałych stopni, przed, po lub w trakcie ich zdobywania.
 4. Odznakę można zdobywać podczas dowolnej liczby wycieczek, dzieląc trasy na dowolne odcinki. Kierunek przejścia poszczególnych odcinków jest dowolny.
 5. Zdobywanie odznaki Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II nie wyklucza jednoczesnego zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK lub innych odznak turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.
 6. Wypełnione książeczki GOT PTTK, zawierające ewidencję przebytych wycieczek, uzyskane potwierdzenia terenowe wraz z wyliczeniem zdobytych punktów należy dostarczyć do weryfikacji (przyznania odznaki). Odznakę turystyczną Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II przyznaje Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie oraz upoważnione przez niego oddziały PTTK. Weryfikacja odznak odbywa się nieodpłatnie, zdobywający odznakę ponosi jedynie koszt zakupu odznaki oraz ewentualne koszty przesyłki pocztowej.
 7. Książeczka GOT PTTK z dokumentacją wycieczek do odznaki turystycznej Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II oraz potwierdzeniem przyznania odznaki jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 8. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. św. Jana Pawła II w Krakowie i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie są odpowiedzialne za promocję odznaki turystycznej Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II.
 9. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie odpowiada za prowadzenie akcji zdobywania odznaki turystycznej Małopolskiego Szlaku Papieskiego im. św. Jana Pawła II oraz rozstrzyga wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu.
 10. Instytut i COTG ustalają, że Odznaka będzie mieć kształt okrągły o średnicy 3,5 cm, wykonana zostanie w mosiądzu. Na Odznace znajdzie się wizerunek św. Jana Pawła II oraz napis Małopolski Szlak Papieski IDMJP2 (plus logotyp) PTTK.
 11. Regulamin niniejszy został ustanowiony w wyniku Porozumienia Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie w dniu 1.03.2015 r.
help_outline