Poznaj parki krajobrazowe w Polsce Oddział Wojskowy PTTK Chełm

Aktywna S: 5
Regiony:  Polska
Kategorie:  Przyroda
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień popularny
Stopień popularny
Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty
Stopień honorowy
Stopień honorowy

Regulamin

 1. Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK „Poznaj Parki Krajobrazowe w Polsce”, została ustanowiona w „Roku Przyrody w PTTK” i jest nadawana przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie. Ma ona na celu popularyzację walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parków Krajobrazowych w Polsce.
 2. Ustanawia się 5 stopni odznak, które mogą być przyznane jedynie w podanej kolejności:
  • popularna,
  • brązowa,
  • srebrna,
  • złota,
  • honorowa.
 3. Odznakę może zdobywać osoba która ukończyła 7lat i spełniła warunki regulaminowe n/w odznaki.
 4. Czas zdobywania odznaki jest dowolny, nie jest ograniczony.
 5. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 6. Parki Krajobrazowe zwiedzone ponad normę, ustaloną dla danego stopnia odznaki, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.
 7. Podstawą przyznania odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia odznaki ilości parków krajobrazowych.
 8. Odznakę zdobywa się podczas wędrówek indywidualnych oraz zbiorowych imprez turystyczno - krajoznawczych.
 9. Aby zdobyć odznakę w poszczególnych stopniach należy zwiedzić następującą ilość parków krajobrazowych:
  • na stopień popularny - 10
  • na stopień brązowy - 20
  • na stopień srebrny - 30
  • na stopień złoty - 40
  • na stopień honorowy - pozostałe parki
 10. Zwiedzony park krajobrazowy może być tylko raz zaliczony na dowolny stopień odznaki.
 11. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest „Kronika Odznaki”, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie, pamiętając o danych personalnych i adresowych wpisanych na pierwszej stronie „Kroniki Odznaki”.
 12. Potwierdzenie zwiedzonego parku krajobrazowego może być pieczątka lub stempel Dyrekcji danego parku lub wykonane zdjęcie osoby ubiegającej się o odznakę na tle tablicy (lub loga) parku krajobrazowego. W wyjątkowych okolicznościach zwiedzenie parku może potwierdzić kadra programowa PTTK, która brała udział w imprezie.
 13. Z zapisów w "Kronice Odznaki” musi jednoznacznie wynikać , że osoba ubiegająca się o odznakę osobiście zwiedzała park krajobrazowy i poznała jego walory przyrodniczo – krajoznawcze.
 14. Odznakę weryfikuję i przyznaję Oddział Wojskowy PTTK , ul. Lubelska 139 D/15, 22 -109 CHEŁM-6, tel. 082 5655967 lub 507 324 323, Kroniki Odznak i odznaki przesyłane są przesyłką pocztową za pobraniem.
 15. Wszystkie odznaki są płatne.
 16. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Odział Wojskowy PTTK w Chełmie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zdobywającego.
 17. Interpretacja n/w regulaminu odznaki należy wyłącznie do Zespołu Weryfikacyjnego tej odznaki, powołanego przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
 18. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wojskowego w Chełmie, Uchwałą N2/2008 r. z dnia 28.02 2008 r.. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik 1

Województwo dolnośląskie

 1. Książański Park Krajobrazowy (data utworzenia: 28 października 1981; powierzchnia: 3 155,4 ha)
 2. Park Krajobrazowy Chełmy (data utworzenia: 1992; powierzchnia: 15 990 ha)
 3. Park Krajobrazowy Dolina Baryczy (data utworzenia: 3 czerwca 1996; powierzchnia: 70 040 ha)
 4. Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy (data utworzenia: 1998; powierzchnia: 8570 ha)
 5. Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy (data utworzenia: 12 sierpnia 1994; powierzchnia: 7953 ha)
 6. Park Krajobrazowy Doliny Bobru (data utworzenia: 16 listopada 1989; powierzchnia: 12 295 ha)
 7. Park Krajobrazowy Gór Sowich (data utworzenia: 1991; powierzchnia: 8140 ha)
 8. Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich (data utworzenia: 1998; powierzchnia: 6493 ha)
 9. Przemkowski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1997; powierzchnia: 22 340 ha)
 10. Rudawski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 16 listopada 1989; powierzchnia: 15 705 ha)
 11. Ślężański Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1988; powierzchnia: 8190 ha)
 12. Śnieżnicki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1981; powierzchnia: 28 800 ha)

Województwo kujawsko-pomorskie

 1. Brodnicki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1985; powierzchnia: 13 674 ha)
 2. Chełmiński Park Krajobrazowy
 3. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1979; powierzchnia: 38 950 ha)
 4. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1990; powierzchnia: 27 764 ha)
 5. Krajeński Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1998; powierzchnia: 73 850 ha)
 6. Nadwiślański Park Krajobrazowy
 7. Nadgoplański Park Tysiąclecia (data utworzenia: 1992; powierzchnia: 9938 ha)
 8. Tucholski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1985; powierzchnia: 36 983 ha)
 9. Wdecki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1993; powierzchnia: 19 177 ha)

Województwo lubelskie

 1. Chełmski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1983; powierzchnia: 14 000 ha)
 2. Kazimierski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1979; powierzchnia: 14 961 ha)
 3. Kozłowiecki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1990; powierzchnia: 4019 ha)
 4. Krasnobrodzki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1988; powierzchnia: 9390 ha)
 5. Krzczonowski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1990; powierzchnia: 12 421 ha)
 6. Nadwieprzański Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1990; powierzchnia: 6261 ha)
 7. Park Krajobrazowy Lasy Janowskie (data utworzenia: 1984; powierzchnia: 39 150 ha)
 8. Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu (data utworzenia: 1994; powierzchnia: 30 904 ha)
 9. Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie (data utworzenia: 1990; powierzchnia: 11 816 ha)
 10. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej (data utworzenia: 1988; powierzchnia: 28 978 ha)
 11. Poleski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1983; powierzchnia: 5113 ha)
 12. Południoworoztoczański Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1989; powierzchnia: 20 256 ha)
 13. Skierbieszowski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1995; powierzchnia: 35 488 ha)
 14. Sobiborski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1983; powierzchnia: 10 000 ha)
 15. Strzelecki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1983; powierzchnia: 11 117 ha)
 16. Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1991; powierzchnia: 20 209 ha)
 17. Wrzelowiecki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1990; powierzchnia: 4990 ha)

Województwo lubuskie

 1. Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1991; powierzchnia: 23 286 ha)
 2. Krzesiński Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1998; powierzchnia: 8546 ha)
 3. Gryżyński Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1996; powierzchnia: 2755 ha)
 4. Łagowski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1985; powierzchnia: 4929 ha)
 5. Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa (data utworzenia: 2001; powierzchnia: 18 200 ha)
 6. Pszczewski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1986; powierzchnia: 12 220 ha)
 7. Przemęcki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1991; powierzchnia: 21 450 ha)
 8. Park Krajobrazowy Ujście Warty (data utworzenia: 1996; powierzchnia: 20 532 ha)

Województwo łódzkie

 1. Bolimowski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1986; powierzchnia: 23 130 ha)
 2. Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki (data utworzenia: 1989; powierzchnia: 25 330 ha)
 3. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich (data utworzenia: 1996; powierzchnia: 10 747 ha)
 4. Sulejowski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1994; powierzchnia: 17 444 ha)
 5. Załęczański Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1978; powierzchnia: 14 810 ha)
 6. Spalski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1995; powierzchnia: 12 875 ha)
 7. Przedborski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1988; powierzchnia: 16 640 ha)

Województwo małopolskie

 1. Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1981; powierzchnia: 6502 ha)
 2. Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1995; powierzchnia: 21 130 ha)
 3. Dłubniański Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1981; powierzchnia: 9924 ha)
 4. Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie (data utworzenia: 1980; powierzchnia: 19 737 ha)
 5. Park Krajobrazowy Pasma Brzanki (data utworzenia: 1995; powierzchnia: 18 867 ha)
 6. Popradzki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1987; powierzchnia: 54 393 ha)
 7. Rudniański Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1981; powierzchnia: 5560 ha)
 8. Tenczyński Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1980; powierzchnia: 12 582 ha)
 9. Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1997; powierzchnia: 14 311 ha)
 10. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd (data utworzenia: 1980; powierzchnia: 59 731 ha)
 11. Park Krajobrazowy Beskidu Małego (data utworzenia: 1998; powierzchnia: 25 770 ha)

Województwo mazowieckie

 1. Bolimowski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1986; powierzchnia: 23 130 ha)
 2. Brudzeński Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1988; powierzchnia: 3452 ha)
 3. Chojnowski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1993; powierzchnia: 6796 ha)
 4. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1979; powierzchnia: 38 950 ha)
 5. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1990; powierzchnia: 27 764 ha)
 6. Kozienicki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1983; powierzchnia: 26 233 ha)
 7. Mazowiecki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1986; powierzchnia: 15 710 ha)
 8. Nadbużański Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1993; powierzchnia: 57 769 ha)
 9. Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu (data utworzenia: 1994; powierzchnia: 30 904 ha)

Województwo opolskie

 1. Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny (data utworzenia: 1988; powierzchnia: 5150 ha)
 2. Stobrawski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1999; powierzchnia: 52 636 ha)
 3. Park Krajobrazowy Gór Opawskich (data utworzenia: 1988; powierzchnia: 4903 ha)
 4. Załęczański Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1978; powierzchnia: 14 810 ha)

Województwo podkarpackie

 1. Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1992; powierzchnia: 51 146 ha)
 2. Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1993; powierzchnia: 25 784 ha)
 3. Jaśliski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1992; powierzchnia: 20 911 ha)
 4. Park Krajobrazowy Doliny Sanu (data utworzenia: 1992; powierzchnia: 34 255 ha)
 5. Park Krajobrazowy Gór Słonnych (data utworzenia: 1992; powierzchnia: 51 392 ha)
 6. Park Krajobrazowy Lasy Janowskie (data utworzenia: 1984; powierzchnia: 39 150 ha)
 7. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego (data utworzenia: 1991; powierzchnia: 61 862 ha)
 8. Park Krajobrazowy Pasma Brzanki (data utworzenia: 1995; powierzchnia: 18 867 ha)
 9. Południoworoztoczański Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1989; powierzchnia: 20 256 ha)
 10. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej (data utworzenia: 1988; powierzchnia: 28 978 ha)

Województwo podlaskie

 1. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi (data utworzenia: 1994; powierzchnia: 7354 ha)
 2. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej (data utworzenia: 1988; powierzchnia: 74 447 ha)
 3. Suwalski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1976; powierzchnia: 6284 ha)

Województwo pomorskie

 1. Kaszubski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1983; powierzchnia: 32 202 ha)
 2. Nadmorski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1978; powierzchnia: 18 804 ha)
 3. Park Krajobrazowy Dolina Słupi (data utworzenia: 1981; powierzchnia: 37 040 ha)
 4. Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana (data utworzenia: 1985; powierzchnia: 4410 ha)
 5. Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego (data utworzenia: 1993; powierzchnia: 25 045 ha)
 6. Trójmiejski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1979; powierzchnia: 19 930 ha)
 7. Tucholski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1985; powierzchnia: 36 983 ha)
 8. Wdzydzki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1983; powierzchnia: 17 832 ha)
 9. Zaborski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1990; powierzchnia: 34 026 ha)

Województwo śląskie

 1. Park Krajobrazowy Beskidu Małego (data utworzenia: 1998; powierzchnia: 25 770 ha)
 2. Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego (data utworzenia: 1998; powierzchnia: 38 620 ha)
 3. Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich (data utworzenia: 1993; powierzchnia: 49 387 ha)
 4. Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą (data utworzenia: 1998; powierzchnia: 38 701 ha)
 5. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd (data utworzenia: 1980; powierzchnia: 59 731 ha)
 6. Park Krajobrazowy Stawki (data utworzenia: 1982; powierzchnia: 1745 ha)
 7. Załęczański Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1978; powierzchnia: 14 810 ha)
 8. Żywiecki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1986; powierzchnia: 35 870 ha)

Województwo świętokrzyskie

 1. Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 2 grudnia 1996; powierzchnia: 20,505 ha)
 2. Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy (data utworzenia: 10 czerwca 1988; powierzchnia: 20,707 ha)
 3. Jeleniowski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 10 czerwca 1988; powierzchnia: 4,295 ha)
 4. Kozubowski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 19 grudnia 1986; powierzchnia: 6613 ha)
 5. Nadnidziański Park Krajobrazowy (data utworzenia: 19 grudnia 1986; powierzchnia: 23 164 ha)
 6. Przedborski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1988; powierzchnia: 16 640 ha)
 7. Sieradowicki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 10 czerwca 1988; powierzchnia: 12 106 ha)
 8. Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 10 czerwca 1988; powierzchnia: 21,407 ha)
 9. Szaniecki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 19 grudnia 1986; powierzchnia: 10 915 ha)

Województwo warmińsko-mazurskie

 1. Brodnicki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1985; powierzchnia: 13 674 ha)
 2. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1990; powierzchnia: 27 764 ha)
 3. Mazurski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1977; powierzchnia: 53 655 ha)
 4. Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego (data utworzenia: 1993; powierzchnia: 25 045 ha)
 5. Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej (data utworzenia: 1998; powierzchnia: 14 620 ha)
 6. Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich (data utworzenia: 1994; powierzchnia: 7151 ha)
 7. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej (data utworzenia: 1985; powierzchnia: 13 460 ha)
 8. Welski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1995; powierzchnia: 24 237 ha)

Województwo wielkopolskie

 1. Lednicki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1988; powierzchnia: 7652 ha)
 2. Nadgoplański Park Tysiąclecia (data utworzenia: 2009; powierzchnia: 3075 ha)
 3. Nadwarciański Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1995; powierzchnia: 13 428 ha)
 4. Park Krajobrazowy Dolina Baryczy (data utworzenia: 1996; powierzchnia: 87 040 ha)
 5. Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego (data utworzenia: 1992; powierzchnia: 17 200 ha)
 6. Park Krajobrazowy Promno (data utworzenia: 1993; powierzchnia: 2077 ha)
 7. Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka (data utworzenia: 1993; powierzchnia: 9981 ha)
 8. Powidzki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1998; powierzchnia: 24 600 ha)
 9. Przemęcki Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1991; powierzchnia: 21 450 ha)
 10. Pszczewski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1986; powierzchnia: 12 220 ha)
 11. Rogaliński Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1997; powierzchnia: 12 750 ha)
 12. Sierakowski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1991; powierzchnia: 30 413 ha)
 13. Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1994; powierzchnia: 15 640 ha)

Województwo zachodniopomorskie

 1. Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1991; powierzchnia: 23 286 ha)
 2. Cedyński Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1993; powierzchnia: 30 850 ha)
 3. Drawski Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1979; powierzchnia: 41 430 ha)
 4. Iński Park Krajobrazowy (data utworzenia: 1981; powierzchnia: 17 763 ha)
 5. Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry (data utworzenia: 1993; powierzchnia: 6009 ha)
 6. Park Krajobrazowy Ujście Warty (data utworzenia: 1996; powierzchnia: 20 532 ha)
 7. Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa" (data utworzenia: 1998; powierzchnia: 9096 ha)
help_outline