Rajd kolarski dookoła Ziemi Radomskiej PTTK Radom

Nieaktywna S: 1
Regiony:  Mazowieckie
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło Kopia
  1. Trasa Rajdu przebiega drogami wiodącymi dookoła Ziemi Radomskiej, przez podane w załączniku do niniejszego Regulaminu.
  2. Miejscowości podane w załączniku określają trasę Rajdu, zaś miejscowości stanowią punkty kontrolne, w których uczestnik Rajdu ma obowiązek swój pobyt pieczątką dowolnej instytucji z nazwą danej miejscowości.
  3. Rajd jest imprezą trwającą stale i można go rozłożyć na raty. Rajd można w dowolnej miejscowości i kontynuować go w dowolnym kierunku. Należy zachować ciągłość przejechanej trasy.
  4. Przejechana trasa Rajdu może być jednocześnie zaliczona na Kolarską Odznakę (KOT) oraz inne Odznaki Kolarskie.
  5. Turyści, którzy ukończyli Rajd otrzymują odpłatnie Odznakę Rajdową wybitą w metalu wg. wzoru ustalonego przez organizatorów.
  6. Uczestnik Rajdu we własnym zakresie załatwia ubezpieczenie i ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przestrzegania przepisów ochrony zabytków i przyrody
  7. Uczestnik Rajdu po przejechaniu przewidzianej niniejszym regulaminem trasy przesyła książeczkę rajdową do weryfikacji na adres: Komisja Turystyki Kolarskiej PTTK w Radomiu, ul. Traugutta 46, kod 26-600 RADOM.
  8. Kapitułę weryfikacyjną stanowią trzej pierwsi zdobywcy odznaki, będący Przodownikami Turystyki Kolarskiej w woj. radomskim.
  9. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Kolarskiej PTTK w Radomiu.
  10. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.04.1996 r.

Załącznik 1

Źródło Kopia

Miejscowości pogrubione są punktami, w których należy uzyskać potwierdzenie pobytu (odcisk pieczęci z nazwą danej miejscowości)

Miejscowości pisane kursywą są zaliczane do Krajoznawczej Odznaki Województwa Radomskiego.

Miejscowości podkreślone są zaliczane do innych odznak kolarskich, takich jak Odznaka Pielgrzymia, Szlakami Zamków w Polsce, Odznaka Krajoznawcza Polski i inne

Szydłowiec Rynek (14) Mirów (l0) Mirzec (10) Jasieniec Iłżecki (l0) Iłża (3) Piłatka (12) Grobowiec (8) Sienno (8) Jawor Solecki (11) Lipsko (l0) Sadkowice II (3) Sadkowice I (4) Raj (2) Solec nad Wisłą (17) Chotcza Górna (7) Lucimia (9) Janowiec nad Wisłą (11) Góra Puławska (9) Wysokie Koło (2) Gniewoszów (3) Oleksów (9) Zajezierze PKP (4) Opactwo (3) Sieciechów (18) Kozienice (15) Brzóza (4) Głowaczów (9) Studzianki Pancerne (9) Magnuszew (10) Mniszew (10) Konary (10) Chynów PKP (4) Drwalew (13) Grójec (6) Belsk Duży (2) Mała Wieś (1) rez. "Modrzewina" (6) Głudna (2) Lipie (6) Błędów (5) Łęczeszyce (10) Mogielnica (7) Tomczyce (2) rez. "Tomczyce" (8) Nowe Miasto nad Pilicą (5) Małe Lęgonice (11) Odrzywół (10) Drzewica (7) Gielniów (4) Gałki (6-szl.czerwony) l.Huta (opis pomnika lub zdjęcie) (0.7) rez. "Puszcza u Źródeł Radomki" (4) Kurzacze (8) Gowarczów (13) Ruski Bród (7) Hucisko (9-szl.czerwony) Skłoby (3) Stefanków-cmentarz (2) Chlewiska (6) Huta (1.2-szl.zielony) - numer słupka wysokościowego (4.3-szakiem zielony) rez. Ciechostowice (2.5-szl.niebieski) Majdów (8-szl.niebieski) Cmentarz Partyzancki pod Skarbową Górą (9.3. - szl.czerwony) Szydłowiec Zamek

Trasa Rajdu ogółem wynosi 457 km