Szlakiem Orlich Gniazd PTTK Zawiercie

Aktywna S: 1
Regiony:  Śląskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło 
  1. Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Zawierciu Klub Turystyczny „Ostańce” ustanawia Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Szlakiem Orlich Gniazd” celem popularyzacji głównego szlaku „Orlich Gniazd”, a także innych szlaków Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
  2. Odznaka posiada jeden stopień.
  3. Zdobycie odznaki następuje po przejściu pieszo lub na nartach całego szlaku „Orlich Gniazd” między Krakowem a Częstochową lub przejechaniu „Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd” łączącego również te dwa miasta.
  4. Przebycie szlaku może być jednorazowe lub etapami w dowolnej kolejności.
  5. Dopuszcza się przebycie tylko częściowo szlaku czerwonego „Orlich Gniazd”, minimum 50 km, uzupełnione do 150 km innymi szlakami Jury.
  6. Przebycie można dokumentować potwierdzeniami w książeczkach OTP lub KOT.
  7. Weryfikację odznaki prowadzi: Oddział PTTK w Zawierciu, ul. Sikorskiego 6, tel. (0-32) 672-18-41.
  8. Po weryfikacji można zakupić metalowy znaczek w cenie 10 złotych.
help_outline