Szlakiem Warowni Jurajskich PTTK Zawiercie

Aktywna S: 1
Regiony:  Śląskie
Kategorie:  Szlaki długodystansoweZamki i pałace
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Regulamin

Źródło
  1. Z okazji 100-lecia Oddziału PTTK w Zawierciu, 40 lecia wyznakowania szlaku Warowni Jurajskich, 45 lecia powstania Klubu Turystycznego „Ostańce”, oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Zawierciu ustanawia odznakę turystyczno-krajoznawczą „Szlakiem Warowni Jurajskich” celem popularyzacji szlaków pieszych na Jurze.
  2. Odznaka posiada jeden stopień.
  3. Zdobycie odznaki następuje po przebyciu pieszo, na nartach lub rowerem szlaku Warowni Jurajskich między Rudawą a Mstowem lub odwrotnie.
  4. Przebycie szlaku może być jednorazowe lub etapami w dowolnej kolejności.
  5. Dopuszcza się przebycie tylko częściowo szlaku niebieskiego Warowni Jurajskich, minimum 80 km, uzupełnione do 160 km innymi szlakami Jury. Przebycie można udokumentować potwierdzeniami w książeczkach OTP, KOT lub ON.
  6. Weryfikację odznaki prowadzi Oddział PTTK w Zawierciu, ul. Sikorskiego 6, tel. 032 6721841. Po weryfikacji można zakupić metalowy znaczek.
  7. Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Oddziału obowiązuje od 1.01.2010 r.