Zachodniopomorska Droga Świętego Jakuba Oddział Wojskowy PTTK Kołobrzeg

Aktywna S: 3
Regiony:  Zachodniopomorskie
Strona odznaki
Zasugeruj zmiany

Stopnie

Stopień brązowy
Stopień brązowy
Stopień srebrny
Stopień srebrny
Stopień złoty
Stopień złoty

Regulamin

Źródło  (Kopia)
 1. Odznakę krajoznawczą p.n. „Zachodniopomorska Droga Św. Jakuba” (zwanej dalej odznaką) ustanawia się w celu upowszechnienia turystyki pieszej , rowerowej i konnej oraz promocji średniowiecznego, pielgrzymkowego, Europejskiego Szlaku Kulturowego Św. Jakuba w jego odcinku na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 2. Krajoznawczy wymiar odznaki polega na przemierzeniu i pokonaniu wytyczonymi szlakami dystansów opisanych poniżej, jak również na poznaniu obiektów kultury materialnej i atrakcji przyrodniczych znajdujących się na trasie wędrówek oraz przybliżenia postaci Świętego Jakuba Apostoła.
 3. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie – nie ustala się ograniczeń wieku turystów zdobywających odznakę.
 4. Odznaka zawiera następującą symbolikę:
  • postać Świętego Jakuba Apostoła pielgrzyma wędrującego,
  • muszlę, symbol drogi Św. Jakuba,
  • herb województwa zachodniopomorskiego,
  • logo PTTK.
 5. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna, złota.
 6. Wymagane jest przebycie dowolnej ilości wędrówek o łącznej długości odcinków po trasach oznaczonych symbolem muszli Św. Jakuba w granicach województwa zachodniopomorskiego.
  Stopień odznaki Wędrówek pieszych Wędrówek rowerowych lub konnych
  Brązowy 60 km 100 km
  Srebrny 80 km 150 km
  Złoty 100 km 200 km
 7. Wyżej wymienione trasy wędrówek winny być udokumentowane w książeczce turystycznej, kronice lub paszporcie drogi Św. Jakuba z imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia i adresem zamieszkania właściciela w formie oryginalnych stempli (biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, zdjęć, opisów krajoznawczych, itp.) z podaniem dokładnej trasy przejścia, dat, dziennych długości odcinków i nazw miejscowości mijanych po trasie.
 8. Organem uprawnionym do weryfikowania złożonych form dokumentacji odbytych wędrówek jest: Oddział Wojskowy PTTK, ul. ppor. E. Łopuskiego 46, 78-100 Kołobrzeg, który jednocześnie prowadzi dystrybucję odznak. Ubiegający się o odznakę ponosi koszty odznaki oraz koszty przesyłki.
 9. Odznaka Krajoznawcza „Zachodniopomorska Droga Świętego Jakuba" może być nadana za szczególne zasługi z pominięciem warunków regulaminu. Jest to nadanie honorowe dokonywane przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Kołobrzegu.
 10. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do wyżej wymienionego oddziału PTTK.
 11. Na podstawie uchwały Rady Oddziałów PTTK województwa zachodniopomorskiego nr 4/2017 z dnia 19.06.2017 r. powyższy regulamin wchodzi w życie i z tym dniem rozpoczyna się zdobywanie odznaki.
help_outline